Kritisch debat in Provinciale Staten over vertraging bij renovatie tramlijn Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben gisteren een stevig debat gevoerd over het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer naar de renovatie van de tramlijn van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Gedeputeerde Staten boden daarin hun excuses aan voor de gemaakte fouten bij de vergunningverlening, waardoor de tram pas maanden later kon rijden dan de bedoeling was. Een motie van afkeuring kreeg steun van oppositiepartijen, maar behaalde geen meerderheid.

u-tram

De Randstedelijke Rekenkamer keek in hun onderzoek kritisch naar het handelen van de provincie tijdens het tramproject in 2020. In het rapport, dat vorige maand werd gepubliceerd, wordt geconcludeerd dat de ambtelijke organisatie onvoldoende van de lessen bij de eerdere problemen met de Uithoflijn heeft geleerd. Provinciale Staten (PS) vroegen daarom om een extra debat met Gedeputeerde Staten (GS) over de uitkomsten van dit onderzoek.

Lessen

Statenleden wilden in het debat van het provinciebestuur weten hoe ambtenaren de gedeputeerde eerder op de hoogte gaan brengen van problemen of risico’s bij dergelijke projecten. Dit gebeurde bij de renovatie van de tramlijn niet op tijd waardoor zowel GS als PS te laat werden geïnformeerd om bij te kunnen sturen. Ook wilden een aantal fracties weten of de provincie wel in staat is om grote verkeersprojecten in goede banen te leiden. Partijen drongen aan om de lessen uit het verleden met de Uithoflijn beter vast te leggen en toe te passen.

GS hebben in het debat hun verontschuldigingen aangeboden en beterschap beloofd. Binnen de provinciale organisatie wordt gewerkt aan verbeteringen, maar daar is ook meer tijd voor nodig voor een zichtbaar effect. Ook zeggen GS dat er voldoende vertrouwen is onder ambtenaren waardoor risico’s en gemaakte fouten voortaan tijdig worden doorgegeven.

Sommige oppositiepartijen vonden het betoog van GS niet overtuigend genoeg en ondersteunden daarom een motie van afkeuring van JA21. Deze behaalde geen meerderheid. Een motie van wantrouwen werd enkel door de PVV-fractie ingediend en gesteund.

Meer informatie

De stemlijst, met alle besluiten over Statenvoorstellen, moties en amendementen van deze vergadering, kan je hier vinden.

Op deze pagina kun je de vergadering terugkijken en alle Statenvoorstellen, moties en amendementen inzien.

Voor persinformatie kan contact worden opgenomen met:

Roel Breet
06 432 46 402
roel.breet@provincie-utrecht.nl