Laatste werkzaamheden verkeerslichten in Rhenen

In de week van 22 november 2021 vervangt de provincie Utrecht de verkeerslichten op het kruispunt van de Lijnweg (N233) met de Achterbergsestraatweg in Rhenen en in de week daarna zijn de verkeerslichten op het viaduct in de Grebbeweg/Herenstraat (N225) aan de beurt. Op 3 december worden de werkzaamheden afgerond en kan Rhenen met ‘slimme verkeerslichten’ de winter in.

Een verkeerslicht aan een zweepmast boven de weg.

De vervanging is nodig omdat het materieel aan het einde van zijn levensduur is en nog is voorzien van verouderde software. In de eerste week van november werden de verkeerslichten bij de kruising met de Zwarteweg, ónder het viaduct, al vervangen. Vanwege een leveringsprobleem kon de vervanging van de andere verkeerslichten toen niet worden meegenomen. Vandaar dat deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar de weken van 22 en 29 november.

Tijdelijke maatregelen voor een betere doorstroming

Om de doorstroming op het viaduct in de Grebbeweg/Herenstraat (N225) over de Lijnweg (N233) op korte termijn te verbeteren, heeft de provincie Utrecht inmiddels verkeersregelaars ingezet op het viaduct, tijdens de ochtend- en avondspits. Ook op de zaterdag- en zondagochtenden worden zij ingezet vanwege de toestroom van bezoekers naar Ouwehands Dierenpark. Deze korte-termijnmaatregelen duren tot 29 november, als de aannemer begint met het vervangen van de oude verkeerslichten op het viaduct. Tijdens die werkzaamheden, die tot en met 3 december duren, gelden aangepaste verkeersmaatregelen (zie hierna bij “Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden”).

Op vrijdagmiddag 3 december zijn alle verkeerslichten vervangen en aangesloten op het nieuwe netwerk. Vanaf dat moment kunnen de verkeerslichten samen hun slimme regelwerk uitvoeren.

Overzicht werkzaamheden vanaf 22 november t/m 3 december

De werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de kruising Lijnweg (N233) Achterbergsestraatweg worden vanaf maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november overdag uitgevoerd door aannemer Vialis, zoveel mogelijk buiten de spits. Dat geldt ook voor de werkzaamheden aan de verkeerslichten op het viaduct in de Grebbeweg/Herenstraat (N225) die worden uitgevoerd vanaf maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

  • Het vervangen van de verkeersregelautomaten in de kasten aan de kant van de weg.

  • Het vervangen van een aantal defecte detectielussen in het wegdek.

  • Het vervangen van de lampen en drukknoppen van de verkeerslichten. De nieuwe LED2-lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur. De nieuwe drukknoppen geven een terugmelding aan de fietsers zodat ze weten dat ze binnenkort groen krijgen.

  • Het aansluiten/inregelen van de nieuwe verkeerslichten.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

  • Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer de kruispunten blijven gebruiken. De snelheid voor het autoverkeer wordt verlaagd naar 30 km/uur.

  • Ter plaatse van de werkzaamheden zijn er vanaf 07:00 uur verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden omdat de verkeerslichten zijn uitgeschakeld. De verkeersregelaars blijven tot 21:00 uur ’s avonds het verkeer regelen. Daarna wordt het verkeer met borden en extra verlichting gewaarschuwd dat de verkeerslichten uit zijn.

  • Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle en vrije doorgang.

Geluidsoverlast

De wegwerkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Dat is helaas onvermijdelijk. Vooral het vervangen van defecte detectielussen kan geluidshinder geven omdat er geslepen moet worden in het asfalt.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment.

Slimme verkeerslichten

De nieuwe verkeersautomaten zijn gekoppeld in een netwerk en bevatten software die slim en op maat kan inspelen op elke verkeerssituatie. Dus niet alleen op de reguliere situaties overdag en in de spits, maar ook op afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten. De automaten worden aangesloten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit wordt het netwerk van verkeerslichten beheerd.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.