Landschap in de provincie Utrecht wordt mooier en natuurlijker

De provincie Utrecht is initiator van een platform dat het buitengebied mooier en biodiverser maakt door het aanleggen of herstellen van kleine landschapselementen. Dat zijn bijvoorbeeld poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes. Het platform kleine landschapselementen is onlangs uitgebreid van negen naar 15 partijen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Kleine landschapselementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap voor mensen, dieren en planten. Ze zijn ook heel belangrijk voor de biodiversiteit. De afgelopen jaren zijn we er, dankzij de samenwerking in het platform, in geslaagd om een aanzienlijk aantal poelen aan te leggen en laan- en knotbomen aan te planten. Met de uitbreiding van de samenwerking in dit platform kunnen we nog meer slagkracht ontwikkelen om het landschap in de provincie Utrecht mooier en gevarieerder te maken.”

Platform uitgebreid

Het platform Is wegens succes uitgebreid na een pilot in de gemeenten Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht in de periode 2017-2019. De gemeenten werken in de pilot samen met de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit en Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht. Op 17 juni 2019 tekenden alle partijen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe partijen zijn zes gemeenten: Bunnik, Houten,  Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist. Het platform streeft naar verdere uitbreiding.

Netwerk van landschapselementen

De recente uitbreiding van het platform werd gevierd met een landschapsexcursie. In de omgeving van De Bilt hebben de partners een aantal resultaten uit de pilot en een variatie aan landschapselementen bezocht. Daarbij werd duidelijk hoe belangrijk een samenhangend netwerk van landschapselementen en faunapassages is voor bijvoorbeeld dassen en vleermuizen.

Kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zorgen voor variatie in het landschap en trekken planten en dieren aan. In de afgelopen decennia zijn heel veel kleine landschapselementen verdwenen en is de biodiversiteit sterk achteruit gegaan. Door nieuwe elementen aan te leggen en bestaande te herstellen, wil het platform de kwaliteit van het landschap in het buitengebied verbeteren en de natuurwaarden verhogen.

Partijen

De volgende partijen zitten in het platform kleine landschapselementen: de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Zeist, Soest, Leusden, De Bilt, en Stichtse Vecht, de agrarische collectieven Utrecht Oost en Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht. Samen zetten zij zich actief in voor landschapsherstel. In het platform delen zij kennis en ervaringen, en maken zij gebruik van elkaars netwerken.

Voor persinformatie:
frank.kools@provincie-utrecht.nl06 - 50 00 35 62

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11