Lisdodde-experiment in Marickenland moet bodemdaling tegen gaan

De provincie Utrecht treft voorbereidingen om in de polder Marickenland een proef te houden met de teelt van lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’. Met deze pilot op 6 hectare wil de provincie onderzoeken hoe deze plant het beste groeit. Als dit experiment slaagt, wordt een grotere proef gestart op 50 hectare in Marickenland.

Lisdodde kan helpen om bodemdaling terug te dringen omdat de plant in een laag water groeit. Er komt dan geen zuurstof bij het veen in de bodem, waardoor die minder zal inklinken. Daarnaast onttrekt lisdodde (kunstmatige) voedingsstoffen uit de bodem die de balans in de bodem verstoren, draagt het gewas bij aan een betere waterkwaliteit en kan de teelt van lisdodde mogelijk een extra inkomstenbron bieden voor de agrariërs in dit gebied.

Experimenteren

Er worden proeven gedaan met zaai- en plantmethodes van lisdodde en met kades die gedeeltelijk worden opgebouwd uit houtresten. Deze kades moeten worden aangelegd omdat de lisdodde van natte voeten houdt en het waterstand in het perceel hoog gehouden moet worden. Ook wordt onderzocht hoe voorkomen kan worden dat dat ganzen teveel schade veroorzaken aan het gewas. Hierbij worden netten gebruikt.

Start

De start van de pilot is afhankelijk van het verkrijgen van vergunningen; die worden op dit moment aangevraagd. Ook wordt eerst een ecologisch onderzoek uitgevoerd om te zien of er op de beoogde locatie kwetsbare plant- of diersoorten zijn die mogelijk schade kunnen ondervinden van de pilot. Als de vergunningen verkregen zijn, wordt snel, mogelijk al in juni, gestart met de aanleg van het lisdoddeveld.

Locatie

De pilot wordt ingericht in de zuidwestelijke hoek van Marickenland naast het Bellopad/de oude spoorbaan en de begraafplaats.

Onderzoekers

Onderzoekers van het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) en Kennis Transfer Centrum (KTC) zijn nauw betrokken bij de proef. Zij hebben op de proefboerderij in Zegveld al ervaring opgedaan met de teelt van lisdodde.

Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland. In Marickenland wordt de komende jaren weidegrond omgevormd tot rietland, nat grasland en bloemrijk grasland. Het gebied, dat ligt tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en Vinkeveen, sluit aan op de aangrenzende natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. De polder wordt een belangrijke schakel voor vele planten en dierensoorten die het goed doen in natte natuur. Zoals orchideeën en de grote ratelaar, de grote karekiet en de otter. Er komen wandelpaden, een natuurspeelplaats en een vogelkijkscherm.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de natuurontwikkeling in Marickenland? Stuur dan een e-mail naar info@marickenland.nu en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

www.marickenland.nu

Voor persinformatie:
rik.druten@provincie-utrecht.nl06 - 36 10 46 18

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11