Lizard Lane verbindt nieuwe heide bij Soestduinen

Het begon met de noodzaak om te hoge bomen te kappen onder de hoogspanningsverbinding tussen Utrecht Lage Weide-Soest vanwege de veiligheid. Dit leidde uiteindelijk tot de aanleg van nieuwe heide en een faunatunnel onder de N413 bij Soestduinen. Ecoloog Renée van Assema van Vitens is betrokken bij deze natuurontwikkeling, ook wel Lizard Lane genoemd.

renee_van_assema.jpg

De nieuwe heide verbindt de heide van Vliegbasis Soesterberg en waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers. En dat heeft veel voordelen, vertelt Renée: “Doordat de natuurgebieden met elkaar worden verbonden kan alles wat loopt of kruipt straks veilig oversteken. Dieren als de zandhagedis, heidesabelsprinkhaan, kommavlinder, tapuit en boomleeuwerik profiteren bovendien van een groter leefgebied. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit, zodat planten en dieren niet uitsterven.”

Bomenkap

Onder de hoogspanningsverbinding zijn bomen gekapt. “Als bomen te dichtbij de geleiders van de verbinding komen, ontstaat de kans op zogenoemde overslag,” legt Renée uit. “Door overslag ontstaat er voor mensen en dieren een gevaarlijke situatie. Denk aan elektrocutie of natuurbrand. Ook kan dan de levering van stroom in het geding komen. Hierdoor gaat letterlijk het licht uit.”

Heide

Nu de bomen zijn gekapt wordt er geplagd en lokaal ‘ingezaaid’ met heide. Renée licht toe: “Dit doen we door het maaisel van bestaande heide uit te strooien. Het is nu nog erg kaal. Over zo’n twee tot drie jaar zal hier de eerste heide zijn. Het duurt wat langer tot er echt gevarieerde heide is, met oude en jonge heideplanten en soorten als stekelbrem, kruipbrem en de bijzondere roze heikorst ertussen.”

Omwonende

Een aantal omwonenden moeten wennen aan de kale vlakte en het vrije zicht. Dat is niet zo gek, vindt Renée: “Eerst stonden hier bomen. We leggen nu langs het spoor een grondwal aan met struiken erop. Zo kijken omwonenden niet direct tegen het spoor aan.”

Faunatunnel

De provincie legt op dit moment een faunatunnel aan onder de N413. Die komt bij de Van Weerden Poelmanweg, in Soestduinen, net ten zuiden van de spoorlijn Den Dolder-Amersfoort. Renée: “De provinciale weg vormt een barrière in Lizard Lane. De faunatunnel heft deze barrière op. Hierdoor kunnen dieren, zoals de das, vos, zandhagedis en hazelworm veilig door het hele heidegebied.”

Trots

Renée is trots dat ze mag meewerken aan Lizard Lane: “Ik word er altijd heel blij van als het werk buiten begint, nadat er eerst veel is overlegd en opgeschreven. We realiseren hier prachtige natuur voor planten en dieren. Dat we dit samen met zoveel partners doen geeft energie.”

Partners

De provincie Utrecht werkt bij deze natuurontwikkeling samen met Vitens, TenneT, Het Utrechts Landschap, Huize De Bergeend, familie Van den Hoogen, de Vlinderstichting, Netjes Beheer B.V., gemeente Soest en het Rijksvastgoedbedrijf.

Voor persinformatie:
rik.druten@provincie-utrecht.nl06 - 36 10 46 18

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11