Luchtkwaliteit provincie Utrecht opnieuw verbeterd

De Rapportage Luchtkwaliteit 2019 laat zien dat de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht verder zijn afgenomen. Het doel is om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is nodig, omdat er nu nog veel gezondheidsrisico’s zijn door luchtverontreiniging. Om deze advieswaarden te bereiken werken provincie, gemeenten en diverse organisaties op het gebied van schone lucht samen aan de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht.

Lucht

De provincie Utrecht maakt elk jaar een rapportage over de luchtkwaliteit in de provincie. De rapportage laat zien dat luchtkwaliteit in 2019 nog niet voldeed aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in drukke stedelijke gebieden en op plekken met veel veehouderijbedrijven zijn de concentraties fijnstof lokaal nog te hoog. Berekeningen laten zien dat de luchtkwaliteit in 2030 wel overal in de provincie Utrecht kan voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarvoor is het wel nodig dat vaststaand en voorgenomen nationaal en Europees beleid wordt uitgevoerd en dat er geen tegenvallers zijn in de effecten van dit beleid.

Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht

Luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend probleem en kan niet door de regio Utrecht alleen worden opgelost. Daarom wordt op landelijk niveau samengewerkt in het Schone Lucht Akkoord om de doelstelling te halen. Binnen de regio Utrecht werkt de provincie samen met gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en inwoners met de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht 2018-2023 om de luchtkwaliteit nog verder te verbeteren. Naast de aandacht op het verkeer, de landbouw, de houtstook en de binnenvaart worden ook de inwoners betrokken. Een voorbeeld is een pilot op het Jordan Lyceum in Zeist met een innovatieve luchtbehandelingsinstallatie, waarin een energiezuinige koeling wordt gecombineerd met een geluidsarm fijnstoffilter. Het fijnstoffilter zorgt ervoor dat de leerlingen minder fijnstof inademen. Een ander voorbeeld is het experiment Snuffelfiets. In dit experiment meten zelf de luchtkwaliteit met sensoren op de fiets. De meetresultaten zijn voor iedereen te volgen. De resultaten van dit experiment worden gebruikt om groene fietsroutes te maken