Maakindustrie Utrecht-West heeft gekwalificeerd technisch personeel hard nodig

Ondernemer Jan van Walraven uit Mijdrecht zet zich al jarenlang in voor de opleiding en instroom van vakmensen in de maakindustrie. Dat zijn alle bedrijven die met materiaal nieuwe producten maken. Vorig jaar stapte Jan naar de provincie Utrecht voor de aanvraag door de provincie Utrecht van de MKB-deal. Hierdoor kan het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie in Utrecht-West rekenen op een financiële injectie van 740.000 euro. Jan vertelt over de totstandkoming en het belang van de deal.

Jan van Walraven

 

In de provincie Utrecht ontstonden de afgelopen jaren meerdere initiatieven met hetzelfde doel: het opleiden van voldoende technisch gekwalificeerd personeel. Om deze initiatieven nog beter van de grond te krijgen, stapte Jan eind 2019 naar de provincie. “Daar werd mij verteld over de MKB-deal, waarmee we al deze lokale initiatieven in onderlinge samenhang een ontzettende boost zouden kunnen geven. Gezamenlijk besloten we dat dit een prachtige kans zou zijn. We zorgden ervoor dat betrokken partijen met elkaar gingen optrekken, met daarin een centrale rol voor de provincie. Die rol mag hierin ook zeker worden benoemd. Gedeputeerde Robert Strijk zag direct het belang in om de MKB-deal aan te vragen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”

Om de aanvraag in te dienen moesten provincie en betrokken partijen aantonen gezamenlijk een bijdrage te willen leveren en moest de meerwaarde voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) concreet worden aangetoond. De provincie Utrecht heeft de MKB-deal namens de betrokken partijen geschreven en aangevraagd. Met als positief resultaat dat deze afgelopen juli is gesloten

Meer technisch geschoold personeel

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid trekken samen op in de MKB-deal. Er zijn meerdere doelen: er moet meer technisch personeel worden opgeleid. En bedrijven ondersteunen zodat ze door kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. “Dat is ontzettend belangrijk”, licht Jan toe “want het mkb in onze maakindustrie is van grote waarde voor de economie. Om deze positie in de toekomst te behouden, moeten we zorgen dat er voldoende technisch geschoold personeel beschikbaar is. Alles in de MKB-deal is daarop gericht.”

MAKE Center, TechnoHUB en MakerSpace

Met de MKB-deal krijgen drie initiatieven extra steun. De onderwijsinstelling ROC Midden Nederland in Nieuwegein is onlangs begonnen met de bouw van de praktijkhal van het MAKE Center. Hier gaan de MBO leerlingen zelf aan de slag om opgeleid te worden voor de maakindustrie. De TechnoHUB in Woerden is een technische opleidingslocatie met up-to-date praktijkruimten voor basisonderwijs, middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs. Hier worden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geënthousiasmeerd voor technische beroepen. De MakerSpace van het VeenLanden College in Mijdrecht kan binnenkort rekenen op een nieuw gebouw, waarin alle mavo, havo en vwo leerlingen ervaring kunnen opdoen met techniek en experimenteren met de nieuwste mogelijkheden op dit gebied.

Slagvaardiger en daadkrachtiger

“De drie individuele initiatieven waren zonder de subsidie waarschijnlijk ook van de grond gekomen, maar laat ik eerlijk zijn: de bijdrage zorgt ervoor dat we slagvaardiger en daadkrachtiger zijn. Kennis en ervaring kan nog beter worden uitgewisseld, waardoor we als regio meer kunnen werken aan een sterke maakindustrie”, aldus Jan. Met de deal wordt de onderlinge samenwerking gestimuleerd en verstevigd. De drie initiatieven zijn belangrijke bouwstenen in het versterken van het ecosysteem rondom de maakindustrie.

Hogere doorstroom naar technische opleidingen

Met de middelen uit de MKB-deal wordt de aansluiting van het onderwijs bij de (toekomstige) personeelsbehoefte verbeterd. Voor de komende jaren hoopt Jan dat meer kinderen of jongeren kiezen voor een technische opleiding. “We zien dat nu al bij het VeenLanden College. Landelijk gaat zo’n 25% van de mavoleerlingen door naar een technische opleiding. Bij het VeenLanden College is dat op dit moment 30%. Ik hoop dat we dat percentage nog een tikje hoger krijgen. Ook hoop ik dat we straks een opleidingsaanbod hebben neergezet dat bijdraagt aan het concept Leven Lang Ontwikkelen en waaraan studenten van alle leeftijden met plezier deelnemen. Om zich op die manier te ontwikkelen tot gekwalificeerd technisch personeel. Dat heeft onze maakindustrie namelijk hard nodig.”  

Meer informatie

Voor persinformatie:
saida.ahyad@provincie-utrecht.nl, 06 21 32 99 55

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11