Maptable helpt bij het maken van ruimtelijke keuzes

Met de ontwikkeling van het gebied 'Het Kwadrant' in Maarssenbroek stond gemeente Stichtse Vecht voor een uitdaging. De locatie aan de Noordelijke Randweg Utrecht was bedoeld als kantoorlocatie. De gemeente hoopte er echter een duurzame, gezonde woonomgeving te creëren met veel groen en zo min mogelijk geluidshinder. De Maptable, een digitale ontwerptafel gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem, hielp de gemeente bij het maken van de juiste keuzes om dit mogelijk te maken. We spreken Nanda Bader-Schenk, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling, over haar ervaring met de interactieve en visuele ondersteuning van het planproces met dit instrument.

'Ik ben van mening dat we duurzaam moeten ontwikkelen. Dan heb ik het niet alleen over duurzame woningen, maar ook over plekken waar mensen echt lang prettig kunnen wonen', vertelt Nanda Bader-Schenk. Het is daarom belangrijk dat we rekening houden met alle aspecten die de leefomgeving en daarmee de leefkwaliteit beïnvloeden. Door de Maptable zaten we in een vrij vroeg stadium met de ontwikkelaar en vakcollega's aan tafel. Zo kregen we direct een compleet beeld en konden we efficiënter aan de slag.

Nanda Bader-Schenk

Interactief en visueel hulpmiddel in planproces

Nanda: 'De locatie in Maarssenbroek leek, vanwege de ligging tussen twee drukke verkeersaders, op het eerste oog vrij ongeschikt voor woningbouw. Vooral op het vlak van geluidskwaliteit is dat lastig. Met behulp van de Maptable bekeken we of woningbouw toch realiseerbaar was. Niet alleen geluid werd daarbij afgewogen, maar er werd ook naar bijvoorbeeld groen en duurzaamheid gekeken. De Maptable geeft rapportcijfers aan verschillende thema's als luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluidkwaliteit, groen, water, bereikbaarheid, klimaat en energie. De Maptable maakte onze ruimtelijke keuzes inzichtelijk. Het liet eigenlijk zien: dit zijn de knoppen waar je aan kunt draaien en dit zijn de gevolgen.'

Screenshot Het Kwadrant

Mijn advies is om de Maptable zo vroeg mogelijk in te zetten.

Nanda Bader-Schenk

'De Maptable maakt ook zichtbaar waar kansen liggen', vertelt Nanda. 'Denk aan een park of groene omzoming in de wijk. Door de visualisatie werd ook snel duidelijk dat wij hoogbouw niet moesten willen. Met de Maptable konden we laten zien dat, mits de juiste voorwaarden worden geschapen, er in het gebied een goed woon- en leefklimaat is te realiseren. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk wordt gaan we aan de slag. Dan komt er een groene, duurzame woonwijk die voorzien is van allerlei beschermende maatregelen om het geluid van de verkeersaders buiten te houden.'

Meerwaarde digitale ontwerptafel

Nanda is duidelijk over de meerwaarde van de digitale ontwerptafel. 'In ruimtelijke ordening komen altijd meerdere facetten bij elkaar. De Maptable is een ontzettend handig middel om op alle vlakken te laten zien of je goed bezig bent en waar het beter kan omdat je op het verkeerde spoor zit. Met deze werkwijze kun je samen gefundeerde en dus betere keuzes maken. Waarbij je wellicht kiest voor een iets minder hoge score op één facet, maar je dit kan verantwoorden omdat je op andere facetten wel de ideale situatie hebt.'

Maptable in Stichtse Vecht, Het Kwadrant

Maptable zo vroeg mogelijk inzetten

'Mijn advies is om de Maptable zo vroeg mogelijk in te zetten', besluit Nanda. 'Ik denk dat je het instrument het best zou kunnen benutten als je je afvraagt: Wat willen we met dit gebied? Wat zijn de beperkingen voor deze locatie en wat geeft het voor ruimtelijke effecten? Hoe zit het met duurzaamheid of gasloos bouwen? Hoe eerder de Maptable in het proces wordt ingezet, hoe meer speelruimte je hebt om te kijken naar de meest wenselijke invulling van een gebied.'

De provincie ondersteunt gemeenten om bij ruimtelijke planontwikkeling te komen tot een gezondere leefomgeving. Een van de instrumenten die de provincie Utrecht daarvoor gebruikt is de zogeheten 'Maptable'. De Maptable visualiseert de belangrijkste kenmerken van een gebied, inventariseert de ruimtelijke claims vanuit diverse belangen (gezondheid, duurzaamheid, etc.) en bepaalt de effecten van potentiële ruimtelijke keuzes en maatregelen. Doordat de verschillende belanghebbenden letterlijk rond de tafel staan, ontstaat er een interactieve werkvorm die leidt tot (meer) begrip voor elkaars standpunten. Dit versnelt niet alleen de besluitvorming, maar leidt bovenal tot een gedragen eindresultaat.

Meer weten over Maptable of andere instrumenten? Kijk eens op programma gezonde leefomgeving.