Meer lokaal voedsel dankzij zuivelbroedplaats in Abcoude

De familie Hak boert al sinds 1898 op de boerderij Anna’s Hoeve in het Utrechtse dorp Abcoude. Het melkveebedrijf maakt op het eigen erf onder meer boerenyoghurt en kaas. Die producten worden direct verkocht in hun Streekwinkel of gaan naar winkels in de buurt. Op dit moment staan Henno en Femke Hak aan het roer van het familiebedrijf. Ze willen voor hun producten een zo kort mogelijk route van boer naar consument. De provincie Utrecht ondersteunt dat doel. Om nog beter in te spelen op die wens, is met financiële hulp van de provincie het project ‘Anna’s ZuivelLokaal Abcoude’ gestart.

Boer lokaal

Een directere lijn van boer tot consument of van boer naar winkel, levert eerlijkere prijzen op voor de voedselproducent en betekent ook minder transportkilometers. Recent ondertekende gedeputeerde Hanke Bruins Slot een deal samen met minister Schouten, waarin wordt afgesproken dat de provincie Utrecht zich zal inzetten voor meer lokaal geproduceerd voedsel in het eigen bedrijfsrestaurant en bij catering van provinciale bijeenkomsten.

“In de provincie Utrecht liggen het stedelijk gebied en landelijk gebied nooit ver uit elkaar. We hebben daarom een goede uitgangssituatie om de voedselketen te verkorten en een directere relatie tussen agrariërs en consumenten te stimuleren. Dat is belangrijk, want het versterkt de regionale voedselproductie en dat is goed voor de toekomst van boeren in onze provincie”, aldus Bruins Slot.

De voedselketen verkorten versterkt de regionale voedselproductie. Dat is goed voor de toekomst van boeren in onze provincie

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Het zuivelproject van de familie Hak speelt in op de wens om lokaal te produceren. Femke legt uit wat ze precies doen: “We werden steeds vaker benaderd door mensen met nieuwe zuivelinitiatieven. Eigenlijk was er geen experimenteerruimte beschikbaar in de regio om deze vernieuwende producten te testen. Zo kwamen wij op het idee voor het project Anna’s ZuivelLokaal. We hebben een soort broedplaats voor het verwerken van zuivel geopend. Een plek waar lokale zuivelinitiatieven een kans krijgen.” 

Boer Zuivellokaal

Samenwerking 

Het maken van erkende zuivel vraagt om een keurmerk, waarvoor allerlei eisen gesteld worden. Het is de familie Hak dankzij subsidie van de provincie gelukt om een ruimte te bouwen die voldoet aan alle voorwaarden. ”We kunnen nu allerlei producenten helpen met hun ideeën voor lokale, kwalitatief hoogwaardige en duurzame zuivelproducten. In ons zuivellokaal verfijnen we een product en maken het gereed voor de markt. Een goede samenwerking tussen onder andere veehouders en zuivelverwerkers is van groot belang in dit project. Door met meerdere ondernemers samen te werken, breng je kennis en inspiratie bij elkaar. Dat is de sleutel tot succes voor de ontwikkeling van mooie producten”, aldus boerin Femke.  

Zuivellokaal

Boost van de provincie 

De provincie Utrecht heeft subsidie aan dit project verleend vanuit een Europees subsidieprogramma genaamd ‘LEADER.’ Een schot in de roos voor de familie Hak, zo blijkt: “De provincie heeft ons de mogelijkheid geboden om het ZuivelLokaal realiseren. Door deze boost hebben we de durf gehad het aan te gaan. Die financiële steun is van groot belang, maar ook het vertrouwen en geloof in het project geeft positieve energie. Dat mentale aspect speelt mee in de durf zo’n groot project aan te kunnen.” 

Met ons initiatief ontstaan er nieuwe streekproducten met een korte keten

Femke Hak

Het doel van het project in Abcoude is om meer lokaal voedsel te produceren en te distribueren. “Met ons initiatief ontstaan er nieuwe streekproducten met een korte keten, waarin boer en inwoner in directe lijn met elkaar staan. We dragen met ons project bij aan de ontwikkeling van meer zuivelproducten met een aanwijsbare oorsprong. Daarnaast behouden we een schat aan smaak, door onbewerkt, ambachtelijk en gezond voedsel aan te bieden”. 

Femke spreekt enthousiast over haar vak en heeft voor ogen wat er nodig is voor een vitale toekomst van de sector. “Het is ontzettend belangrijk dat de provincie onderstreept welke belangrijke functie de landbouw heeft. Boeren zijn naast voedselproducenten, ook de stoffeerders van het landschap. Als we oude familiebedrijven weten te behouden en hen een goede prijs voor hun producten geven, zal het landschap divers blijven. Dan zal er ruimte en tijd zijn voor agrarisch natuurbeheer en het realiseren van gezond bodemleven”, aldus melkveehouder en voedselproducent Femke.  

Provinciale voedselagenda

De provincie Utrecht ontwikkelt op dit moment een eigen voedselagenda. Daarin komen plannen voor het verder stimuleren van gezond en lokaal voedselaanbod, het verbinden van stad en platteland en het faciliteren van kennisdeling.

Meer informatie

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11