Meer natuur en nieuwe recreatieplas bij Salmsteke

Precies een jaar geleden ging de eerste schop in de grond voor de herinrichting van de uiterwaard Salmsteke aan de Lek bij Jaarsveld. Met als stip op de horizon een veilige uiterwaard waar ruimte is voor natuurontwikkeling en recreatie. Het resultaat mag er zijn. In de uiterwaard zijn nu een getijdegeul, een zwemplas, wandelpaden en (tijdelijke) horeca te vinden waar de omgeving en recreanten volop van kunnen genieten.   

anker tijdens werkzaamheden gevonden
Precies een jaar geleden ging de eerste schop in de grond voor de herinrichting van de uiterwaard Salmsteke. Een anker, dat tijdens de werkzaamheden is gevonden, wordt symbolisch aan het gebied gegeven.

De provincie Utrecht, de gebiedspartners, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig plan. Omdat tijdens deze samenwerking verschillende opgaven zijn gecombineerd, konden de projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer.  

Mijlpaal gevierd 

De oplevering van de uiterwaard werd 23 juni met omwonenden en alle betrokken partijen gevierd. Hierbij werd een anker, dat tijdens de werkzaamheden is gevonden, symbolisch aan het gebied gegeven en heeft nu een mooie vaste plek langs de oever gekregen.

Zwemplas en meer biodiversiteit

De provincie Utrecht werkt continu aan een mooie en gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht is dan ook zichtbaar blij met het resultaat: “Als provincie werken we vanzelfsprekend graag mee aan dit soort samenwerkingsvormen, waarbij overheden en andere partijen sámen een gebied mooier en aantrekkelijker maken. De nieuwe inrichting heeft ervoor gezorgd dat een paar hele belangrijke doelen die wij als provincie hebben, gehaald zijn. Zo is het Natuur Netwerk Nederland versterkt en is er een toename van de biodiversiteit in het gebied omdat de graslanden aanzienlijk verbeterd zijn. Maar ook aan de inwoners is gedacht; omdat het gebied toegankelijk is gemaakt, kunnen zij volop van de nieuwe natuur genieten en tijdens warme dagen lekker afkoelen in de nieuwe zwemplas.”

Dijkversterking en toegankelijkheid  

Het project haakt aan op de bredere gebiedsontwikkeling ‘Salmsteke Ontkiemt’ en bestaat uit twee fases. Het herinrichten van de uiterwaard en het versterken van de dijk. Nu de eerste fase is afgerond, start het werk voor de dijkversterking. Dit loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van twee kilometer. Bij het afgraven van de geul is klei vrijgekomen. Deze klei ligt in de depots in de uiterwaard en wordt gbruikt voor de dijkversterking. Dit jaar vindt het werk voornamelijk plaats aan de buitenberm. Om het werk veilig uit te voeren is dit deel tot eind oktober 2023 afgesloten voor verkeer, met uitzondering voor bewoners en hulpdiensten. Het recreatiegebied Salmsteke en de voetveer blijven bereikbaar. Het werk voor de dijkversterking is naar verwachting eind 2024 klaar. 

Sterke Lekdijk

Het waterschap is verantwoordelijk voor de versterking van de dijken. Het versterken van de Lekdijk bij Salmsteke is nodig om ook in de toekomst de dijken veilig te houden. ‘Salmsteke Ontkiemt!’ is één van de zes deeltrajecten van het project ‘Sterke Lekdijk’, dat 55 kilometer dijk versterkt langs de Lek en Nederrijn. Elk deeltraject heeft een andere planning. De verschillende samenwerkende partners werken op het gehele traject aan een duurzame, gebiedsgerichte en integrale plannen, zodat we samen zorgen voor een mooie en veilige Lekdijk.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37