Melkveehouder uit Tienhoven gaat biologisch boeren

Wilco van der Vaart (41) uit Tienhoven is melkveehouder en natuurinclusieve boer. Zijn bedrijf ligt in het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Samen met zijn vrouw en kinderen (7 en 9) houdt hij 95 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Ze maken momenteel de overstap naar biologisch boeren.

Van der Vaart is aangesloten bij Wij.land. Die organisatie streeft naar een landschap waarin natuur in evenwicht is met de mensen die er wonen en werken.

Melkveehouder Wilco van der Vaart

Mijn gevoel zegt dat ik de biologische kant op moet. Zo maak ik de meeste kans in dit gebied om te kunnen blijven boeren.

Melkveehouder Wilco van der Vaart

"Biologische boeren hebben meer bestaansrecht. Daarom zit ik sinds kort in het omschakeltraject om binnen anderhalf jaar van 'gewone boer' naar biologisch te gaan. Biologisch boeren betekent geen bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest en minder gebruik van antibiotica. Mijn koeien krijgen gras van onze eigen kruiden- en graslanden. Ik lever momenteel planet proof melk."

Melkveehouder Wilco van der Vaart met zijn vrouw

Experimenteren

Van der Vaart krijgt via het project Natuurinclusief boeren in de Vechtplassen van Wij.land kennis aangereikt over duurzaam bodembeheer, het verwerken van natuurmaaisel en het stimuleren van meer biodiversiteit op het bedrijf. Een belangrijk onderdeel van het project is het experimenteren, leren door te doen. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Platteland Ontwikkelings Programma (POP3) van de provincie Utrecht.

Samenwerken

Wij.land werkt samen met boeren en natuurorganisaties aan een veerkrachtig landschap. "Daar ben ik terecht gekomen doordat ik land van Natuurmonumenten pacht. Hier werk ik samen met acht andere natuurinclusieve boeren uit het gebied om de bodem te verbeteren. We overleggen en wisselen informatie uit."

Toekomst

"Zo kan ik investeren in mijn bedrijf om biologisch te worden. Ik maak het klaar voor de toekomst. Zodat, wie weet, mijn zoons het over kunnen nemen. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik heb het bedrijf ook overgenomen van mijn ouders, dat was in 2011."

Melkveehouder Wilco van der Vaart op zijn bedrijf

Corona

Van het Corona virus merkt Van der Vaart nog niet veel. "We krijgen natuurlijk minder bezoek, veel gaat telefonisch of via Skype. De melkprijs begint te zakken, dat is een zorgpunt. Maar ik vertrouw erop dat we hier doorheen komen."

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06  40 97 18 49, 030  258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11