In memoriam Willem G.J. Wijntjes, lid van Provinciale Staten

In memoriam Willem G.J. Wijntjes, lid van Provinciale Staten

Bedroefd heeft het provinciebestuur kennisgenomen van het overlijden op 24 oktober 2021 van Willem G.J. Wijntjes, lid van Provinciale Staten van Utrecht voor het CDA sinds maart 2020. Hij is 71 jaar geworden.

Voormalig statenlid WGJ Wijntjes

De heer Wijntjes heeft zich gedurende zijn Statenlidmaatschap deskundig en met grote betrokkenheid ingezet op de thema’s financiën, mobiliteit, wonen en binnenstedelijke ontwikkeling. Met name de diversiteit van het Utrechtse landschap en de verbinding tussen stad en platteland lagen hem na aan het hart. Binnen zijn brede werkveld was hij een autoriteit op het gebied van financiën, maar hij werd daarnaast buitengewoon gewaardeerd om zijn menselijke en vaak gevatte benadering.

Wij gedenken met respect en waardering zijn vakkennis, toewijding en zijn beminnelijke, warme persoonlijkheid. Willem Wijntjes is van bijzondere betekenis geweest voor de provincie Utrecht, waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd.

In deze verdrietige dagen zijn onze gedachten bij zijn gezin en overige naasten. Wij wensen hen sterkte bij de verwerking van dit grote verlies en wij hopen dat veel mooie herinneringen hen troost zullen schenken.

Namens het provinciebestuur van Utrecht,

mr. J.H. Oosters, commissaris van de Koning
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen, provinciesecretaris/algemeen directeur
mr. C.A. Peters, griffier