Merwedekanaalzone belangrijk voor woningbouw

in Wonen

De provincie Utrecht heeft de gemeente Utrecht laten weten positief te staan tegenover haar plannen voor woningbouw in de Merwedekanaalzone. De plannen liggen momenteel ter visie voor. Volgens de provincie leveren de plannen een flinke bijdrage aan de behoefte aan nieuwe woningen in de stad. Ze bieden kansen om de stad gezonder, groener en duurzamer te maken. Ook kunnen het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer erdoor worden gestimuleerd, mits de maatregelen die hiervoor nodig zijn tijdig genomen worden.

Impressie van een nieuwe woonwijk in de Merwedekanaalzone

De provincie beschouwt de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone als een eerste stap in de ontwikkeling van de A12 Zone. In dit gebied tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten is ruimte voor tienduizenden huizen en moet een groot deel van de groei van de stad richting 2040 gestalte krijgen. Om deze groei mogelijk te maken, en daarmee een deel van de woningbouwopgave op te lossen, werken de provincie Utrecht en gemeente Utrecht intensief samen met andere gemeenten en het Rijk.

Effecten verkeer monitoren

De provincie vindt het verstandig dat de gemeente Utrecht ervoor kiest de Merwedekanaalzone in fasen te ontwikkelen en de effecten op het verkeer te monitoren. Hierdoor moet duidelijk worden of het inderdaad mogelijk is om in dit gebied door te groeien naar 10.000 of meer woningen.

Ook ondersteunt de provincie de ambitie van de gemeente Utrecht om in te zetten op duurzame mobiliteit door in de Merwedekanaalzone lopen, fietsen en het openbaar vervoer centraal te zetten. Maar op de punten waar loop- en fietsroutes en routes voor het openbaar vervoer elkaar kruisen kunnen er knelpunten ontstaan op het gebied van de doorstroming en veiligheid. De provincie waarschuwt dat er met name op kruispunten mogelijk extra investeringen nodig zijn om een goede doorstroming van het openbaar vervoer te garanderen.

Effecten op de omliggende wijken en buurten

De provincie vindt het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met het belang van een prettige en gezonde leefomgeving, groenontwikkeling en klimaatadaptatie. We zijn blij dat de gemeente Utrecht daar in de plannen voor de Merwedekanaalzone veel aandacht voor heeft. De provincie vraagt wel van de gemeente om bij de verdere uitwerking van plannen aandacht te hebben voor de effecten ervan op de omliggende wijken en buurten.

Volg de provincie op:

Twitter

Voor persinformatie:

karin.alberts@provincie-utrecht.nl,  06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11