Met belevingsapp MEES op weg naar een schonere leefomgeving

De belevingsapp MEES wordt op 18 mei 2021 gepresenteerd op de Atlas Werkconferentie Online. Deze app maakt het mogelijk om de meningen van mensen over een locatie met betrekking tot luchtkwaliteit, drukte, geluid en groen te verzamelen. Deze belevingsdata kan worden gebruikt om bijvoorbeeld fietsroutes te verbeteren.

 
  wielrenners

Belevingsapp MEES, die momenteel nog in de testfase zit, is ontwikkeld door de provincie Utrecht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Universiteit van Utrecht en studenten van de Hogeschool Utrecht.

Belevingsdata

Door het verzamelen van meningen van mensen over een locatie, biedt de app meer inzicht in de ervaring van luchtkwaliteit, drukte, geluid en groen van een bepaalde locatie. Hierdoor kun je in de app zien hoe andere mensen een bepaalde plek beleven. De data zijn overigens anoniem. De app wordt vanaf 10 mei gebruikt in een experiment met fietsers in de stiltegebieden. Wandelaars zullen in een later stadium hieraan worden toegevoegd.

Verbeteren van fietsroutes

De provincie Utrecht wil de beleefgegevens gebruiken om te kijken waar en hoe bijvoorbeeld het fietsen prettiger kan. Alle gegevens die de provincie verzamelt, zijn open data. Deze data worden verzameld op het platform Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Daarmee zijn de gegevens van iedereen.

Presentatie app

Op termijn gaat de app gekoppeld worden aan de Atlas Leefomgeving, zodat aan alle kaarten met feitelijke informatie de beleving van mensen wordt toegevoegd. De app wordt binnenkort gepresenteerd. Aanmelden voor deze workshop kan via Atlas Werkconferentie Online.