Miljoenen extra voor wijken Overvecht, Vollenhove en Batau

Op vrijdag 14 februari heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor de verdere verbetering van de wijken Overvecht (Utrecht), Vollenhove (Zeist) en Batau (Nieuwegein). Het gaat om een bedrag van 15 miljoen euro.

Vorig jaar november dienden de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten een aanvraag in, voor een Regio Deal om ‘vitale wijken’ een extra impuls te geven. Daarbij gaat het om een brede aanpak, met zowel aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie. De gemeenten gaan samen met de provincie in kaart brengen wat er voor deze wijken nodig is op deze onderwerpen.

Impuls voor de wijken

Van het totaal toegekende bedrag zal twee derde bestemd zijn voor Overvecht. Met het extra geld kan de gemeente Utrecht de integrale aanpak ‘Samen voor Overvecht’ versterken. Er komt met de toekenning van de Regio Deal extra aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid, sociale verbondenheid en wonen en duurzaamheid. Deze thema’s passen bij de ambities voor Samen voor Overvecht.

Met de bijdrage uit de Regio Deal wil de gemeente Zeist samen met inwoners en partners haar ambities voor Vollenhove, op uiteenlopende terreinen in acties omzetten. Van wonen tot veiligheid, van duurzaamheid tot een gezondere en minder eentonige leefomgeving.
Nieuwegein kan met de Regio Deal het stadsvernieuwingsprogramma ‘Betere buurten’ uitbreiden en versnellen. De gemeente kan daardoor eerder aan de slag in de buurten Gebouwendriften en Muntenbuurt (Batau). Door deze samenwerking wordt het mogelijk om naast het vernieuwen van de buitenruimte ook armoede en eenzaamheid tegen te gaan en levensloopbestendig wonen te stimuleren.

Parallel aan deze aanpak geeft de provincie eveneens een impuls aan Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort. In deze wijk zal de focus zijn gericht op vergroenen, versterken sociale samenhang en verbetering van de ontsluiting.

Reacties

De provincie en de drie gemeenten reageren verheugd op de toekenning van de Regio Deal. Gedeputeerde Rob van Muilekom (Binnenstedelijke Ontwikkeling): “Het is een goede eerste stap om de inwoners van deze wijken een groene, veilige en sociale leefomgeving te bieden. Deze aanpak kan een voorbeeld zijn voor andere wijken in onze regio.”

Wethouder Klaas Verschuure (gemeente Utrecht, Ruimtelijke Ontwikkeling) onderschrijft dat: “We zijn heel blij dat de minister inziet dat we goede vorderingen maken in Overvecht, maar dat er ook echt nog veel moet gebeuren. Met deze steun kan Overvecht flinke vooruitgang boeken.”

Wethouder Kees Diepeveen (gemeente Utrecht, wijk Overvecht): “Ik zie een momentum ontstaan. Eerst zijn wij met veel partijen gestart met het actieprogramma Samen voor Overvecht,  daarna volgden de corporaties en marktpartijen die willen investeren in verbetering van de wijk en nu krijgen we ook een flinke steun in de rug van het Rijk. Dit is wat ik noem Samen voor Overvecht!”

Ook in Zeist en Nieuwegein is verheugd gereageerd. Wijkwethouder Zeist-Noord Marcel Fluitman (gemeente Zeist): “De Regio Deal geeft ons de kans een extra tandje bij te zetten om - samen met onze inwoners en partners- de ambities voor Vollenhove sneller waar te maken en nóg meer kansen voor de wijk realiseren.“

Wethouder Hans Adriani (gemeente Nieuwegein): “Dankzij het Rijk en de provincie kunnen we extra investeren in levendige en betrokken buurten. Gelukkig ziet het Rijk dat ook en kunnen we in één aanpak werken aan een gezond, groen en veilig Batau voor jong en oud.”

De komende maanden gaan de provincie en drie gemeenten met het Rijk de financiële afspraken vastleggen en de plannen verder uitwerken. Naar verwachting zal nog voor de zomer de ondertekening van de Regio Deal plaatsvinden.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11