Montfoort verbetert positie van fietsers

Wethouder Ten Hagen ontving vrijdag 10 september gedeputeerde Arne Schaddelee in Montfoort. Centraal thema tijdens het werkbezoek was de verlenging van de fietsstraat Doeldijk in Montfoort. Per fiets werd het eindresultaat bekeken.

Werkbezoek Montfoort
Foto: Wethouder Ten Hagen van de gemeente Montfoort en gedeputeerde Arne Schaddelee op de fiets

Op de Doeldijk is Yuverta, voorheen het Wellantcollege, gevestigd. Dagelijks maken honderden jongeren gebruik van de fietsstraat. Om de verkeersveiligheid en de positie van de fietser te verbeteren is in 2018 de fietsstraat gerealiseerd. Met een bijdrage van de provincie Utrecht heeft gemeente Montfoort eind juni de fietsstraat kunnen doortrekken door het kruispunt tussen de Cattenbroekerdijk en de Doeldijk aan te passen. De fietsers van en naar Woerden hebben nu voorrang op het kruisend verkeer. Met deze fysieke maatregelen wordt de snelheid van het kruisende verkeer verlaagd.

Gedeputeerde Arne Schaddelee is blij met het eindresultaat. “Juist voor fietsende scholieren is het belangrijk dat we onze wegen veilig en aantrekkelijk inrichten. De provincie Utrecht zet graag in op een goede bereikbaarheid in een verkeersveilige, aantrekkelijke leefomgeving met gezonde inwoners. Daarom investeren wij in een vlot, veilig en comfortabel regionaal fietsnetwerk. Het is goed om te zien dat de gemeente Montfoort en de provincie Utrecht samen optrekken in de verbetering van het regionaal fietsnetwerk.”

Toegang binnenstad verbeteren

Wethouder Ten Hagen en gedeputeerde Schaddelee maakten vervolgens een wandeling door het centrum van Montfoort. Hier zijn plannen om voor wandelaars en fietsers de toegang van de binnenstad te verbeteren. Ten Hagen vertelt: “In 2020 heeft de gemeente Montfoort samen met haar inwoners, ondernemers en organisaties aan een uitvoeringsprogramma gewerkt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de binnenstad van Montfoort voor voetgangers en fietsers”. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld. Montfoort is begin dit jaar gestart met de uitvoering van de eerste fase. Inmiddels, een half jaar later, heeft dit onder andere geresulteerd in het aanpassen van de verkeerscirculatie van de binnenstad. In overleg met direct omwonenden wordt een plan uitgewerkt voor de realisatie van extra parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.

Daarnaast wordt een herinrichtingsplan gemaakt voor de route Hofstraat, Om ’t Hof en Hofplein. Deze wegen maken deel uit van het regionaal fietsnetwerk en zijn ook onderdeel van een looproute van de bushalte naar Yuverta. Door herinrichting van de openbare ruimte wil de gemeente toegankelijkheid voor de voetgangers en de mindervalide verbeteren en de veiligheid van de fietsers vergroten.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01