Nationaal Groeifonds investeert fors in Utrechtse regio

De provincie Utrecht is verheugd met het nieuws dat het kabinet via het Nationaal Groeifonds extra gaat investeren in innovatie en kennisontwikkeling binnen de Utrechtse regio. Zo worden er honderden miljoenen geïnvesteerd in initiatieven met nauwe betrokkenheid van Utrechtse bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Werk aan de Hoofddijk en de Uithof

Het gaat onder meer om het ontwikkelen van nieuwe therapeutische oplossingen in de strijd tegen kanker, vastgelegd in het zogeheten Oncode-PACT. En om een project waarbij mensen worden om- en bijgeschoold voor de vele beschikbare banen in onder meer de energietransitie, de LLO-Katalysator. Deze projecten leveren een bijdrage aan een gezondere wereld: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving.

"Fantastisch dat er zoveel initiatieven met betrokkenheid van bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de regio Utrecht zijn gehonoreerd!”, aldus Gedeputeerde Robert Strijk. “Felicitaties ook aan alle initiatiefnemers van deze mooie projecten die een bijdrage leveren aan de verdere versterking van onze positie als een van de meest competitieve regio’s in Europa. De economische samenwerking in de regio en met andere regio’s heeft zich de afgelopen jaren sowieso flink ontwikkeld. De komst van de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region en de versterking van de Economic Board Utrecht (EBU) zijn hiervan mooie voorbeelden.”

Oncode-PACT

De provincie Utrecht heeft een steunbetuiging afgegeven voor Oncode-PACT (325 miljoen) en onderschrijft daarmee de rol van nieuwe therapeutische oplossingen in de strijd tegen kanker. Oncode-PACT heeft de ambitie om waardevolle kankermedicijnen sneller en tegen lagere kosten te ontwikkelen en eerder bij patiënten te krijgen door het preklinische ontwikkelingsproces te versnellen, te verbeteren en te innoveren. Naast de (inter)nationale betekenis voor Nederland (en uiteindelijk de rest van de wereld), is Oncode-PACT juist in de provincie Utrecht van groot belang als schakel in het Life Sciences & Health ecosysteem op en rondom het Utrecht Science Park (USP). Naast Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Prinses Maxima Centrum zijn ook venture capital partijen als EQT Life Sciences en Inkef Capital en toonaangevende farmaceuten zoals Janssen en Roche nauw betrokken bij Oncode-PACT.

LLO katalysator

Voor alle transities die Nederland wil realiseren, zijn er ook mensen nodig. De LLO-Katalysator (328 miljoen) gaat de Nederlandse beroepsbevolking ondersteunen om nieuwe vaardigheden op te doen die nodig zijn in een veranderende arbeidsmarkt, bijvoorbeeld om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Er wordt gekeken hoe deze nieuwe vaardigheden het beste kunnen worden aangeleerd en hoe werkenden bewust kunnen worden gemaakt van de noodzaak om nieuwe vaardigheden te leren.

De regio heeft bijgedragen aan deze aanvraag, omdat het bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de Utrecht Talent Alliantie.

Werklandschappen van de toekomst

De provincie heeft ook een steunbetuiging afgegeven voor het initiatief van IVN voor het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen. Hiervoor is vanuit het Groeifonds een reservering getroffen voor 26 miljoen euro. Dit sluit goed aan op het besluit van de provincie Utrecht om de komende 4 jaar 30 miljoen euro te investeren in het intensiveren en verduurzamen van bedrijventerreinen.

Toekomstbestendige leefomgeving

Ook is een reservering toegekend van 100 miljoen euro voor het voorstel ‘Toekomstbestendige Leefomgeving: Transitie naar Emissievrije, Circulaire en Klimaatbestendige Gebouwen en Infrastructuur'. De indieners, waaronder provincie Utrecht, zullen de komende 9 maanden een aangescherpt plan indienen om aanspraak te maken op het gereserveerde bedrag.

Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 zo'n 20 miljard euro op twee terreinen: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een structurele en duurzame economische groei van Nederland. In april 2021 kregen al tien projecten een (voorwaardelijke) toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Met de toekenningen en reserveringen voor de 2e tranche van het Nationaal Groeifonds komen daar nog eens 28 projecten bij voor een totaalbedrag van 6,3 miljard euro.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32