Nieuw digitaal loket voor jouw plannen en ideeën

Heb je een plan of idee dat bijdraagt aan een goede, veilige, gezonde leefomgeving van de provincie Utrecht? Breng dan de provincie Utrecht hiervan op de hoogte zodat wij hier mogelijk een bijdrage aan kunnen leveren.

Werken bij de provincie

Wanneer levert de provincie een bijdrage?

Denk hierbij aan ideeën over het opwekken van duurzame energie, het bijdragen aan een gezonde leefomgeving of het behoud van cultuurhistorie. Dit kan bijvoorbeeld een plan zijn voor deelauto’s in de wijk, een buurtinitiatief voor zorg en wonen of een idee om water langer vast te houden in de wijk.

Het nieuwe digitale loket

Via het nieuwe digitale loket van de provincie Utrecht kun je het plan of het idee indienen. Dit kan via www.provincie-utrecht.nl/loket.

NB. De provincie draagt niet bij aan het vinden van een locatie voor het initiatief of idee. Daarvoor moet contact opgenomen worden met de gemeenten of particuliere grondeigenaren.

Voor persinformatie:

lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 39 25 06 62