Nieuw kabinet aan zet voor OV-investeringen verstedelijkingsopgave

Utrecht richt zich voor OV-investeringen die noodzakelijk zijn voor woningbouw en banen op het nieuwe kabinet. Vrijdag besloot het demissionaire kabinet geen bedrag toe te kennen in de eerste tranche van het groeifonds. Gemeente en provincie hadden 2,1 miljard euro aangevraagd bij het Rijk voor twee tramlijnen en een nieuw treinstation Lunetten-Koningsweg. Utrecht gaat de plannen verder uitwerken om aanspraak te maken op een bijdrage voor een volgende ronde.

Bouwvakkers werken aan een betonconstructie

De beoordelingscommissie is positief over de samenhang in het plan tussen bereikbaarheid en het bouwen van nieuwe woningen en de komst van extra arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd constateert de commissie dat plannen als deze te omvangrijk zijn om volledig door het groeifonds te worden bekostigd. Provincie, gemeente en lokale partners werken het voorstel nu nader uit omdat het cruciaal is voor het behalen van de landelijke woningbouwambities en economisch herstel. Met meer duurzame lightraillijnen wil de snelst groeiende regio van Nederland de toenemende mobiliteit en geplande uitbreiding van woningbouw in goede banen leiden.

“Het is zonde dat we er nu niet bij zitten, want we staan voor grote uitdagingen om ons land en onze regio aantrekkelijk te houden om in te wonen, te werken en te ondernemen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (mobiliteit). “We lopen tegen de grenzen van de groei aan, met als gevolg het tekort op de woningmarkt, toenemende files en overvolle stations. Zonder deze investeringen kunnen de hoognodige 73.000 woningen en 50.000 arbeidsplaatsen niet worden gerealiseerd. Het nieuwe kabinet moet nu doorpakken als het gaat om de verstedelijkingsopgave. Utrecht verdient een plek in het nieuwe regeerakkoord om deze plannen te financieren. Zonder deze investering hapert het hart van Nederland.”

Gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit): "De regio Utrecht is qua bereikbaarheid, woningen en banen cruciaal voor de Nederlandse economie. Economische groei komt ook vooral uit deze regio, onder meer op het Utrecht Science Park met het cluster wetenschap en bedrijven die zijn gespecialiseerd in gezondheid. We rekenen er dan ook op dat het kabinet de urgentie ziet van investeringen in bereikbaarheid. Provincie, gemeente en lokale partners zullen het belang hiervan voor woningbouw en economisch herstel onder de aandacht blijven brengen, te beginnen bij het nieuwe kabinet".