Nieuw recreatief fietspad verbindt IJsselstein en Utrecht

Het fietspadennetwerk in de provincie Utrecht is uitgebreid met een nieuw fietspad tussen de Noord-IJsseldijk en de Nedereindseweg, tussen IJsselstein en Utrecht. Vandaag werd het geopend.

Johan van Everdingen, Kees Geldof, Lot van Hooijdonk en Arne Schaddelee op de fiets

Op de foto, van links naar rechts: Johan van Everdingen, Kees Geldof, Lot van Hooijdonk, Arne Schaddelee. Foto: Rick Huisinga.

Wethouders Kees Geldof van de gemeente IJsselstein en Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht stonden hiervoor aan de lat, samen met gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht en voorzitter Johan van Everdingen van recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het pad draagt nu nog de werknaam 'Verlengde Meerlopad'. Begin 2022 buigt de IJsselsteinse straatnamencommissie zich over een definitieve naam, die linkt naar de rijke historie van dit gebied.

Met het bevestigen van fietsknooppunt-bord nummer 77 werd het fietspad officieel in gebruik genomen en toegevoegd aan het provinciale netwerk van fietsknooppunten. Het geheel is uitgevoerd in opdracht van recreatieschap Stichtse Groenlanden, door Recreatie Midden-Nederland en aannemersbedrijf Mouwrik uit Waardenburg en in samenwerking met gemeenten IJsselstein en Utrecht, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer.

Aanpassingen

De oevers van de watergang langs het fietspad zijn natuurvriendelijk ingericht. Ook heeft de gemeente IJsselstein een aanpassing aan de Noord-IJsseldijk uitgevoerd om de veiligheid voor fietsers te vergroten. Het nieuwe kruispunt dat ontstaan is, bevindt zich vlakbij een bocht in de weg. Daarom is het kruispunt als een 30 kilometer per uur-zone uitgevoerd. Rondom het nieuwe kruispunt is zo’n 50 meter aan rood asfalt aangelegd met een middenstrook. Aan weerszijden is een verkeersdrempel geplaatst.

Groen groeit mee

Het 'Verlengde Meerlopad' is onderdeel van het in 2020 afgeronde Programma Recreatie om de Stad (RodS) van de provincie Utrecht. Het is één van de laatste projecten uit dit programma. Onder dit programma zijn verschillende groengebieden en recreatieve verbindingen in de provincie Utrecht gerealiseerd, ondanks dat in 2011 de bijdrage vanuit het Rijk stopte.

Aan deze samenwerking willen provincie en gemeenten graag een vervolg geven, zodat de groei van de regio hand in hand gaat met vergroening en kwaliteitsverbetering voor mens en natuur. In het visiedocument ‘Integraal ruimtelijk perspectief’ hebben de zestien Utrechtse gemeenten en de provincie vastgelegd dat ‘groen’ meegroeit met de stedelijke ontwikkeling in de regio. De ontwikkeling van stedelijk gebied, stadsranden en landelijk gebied is erop gericht de groene kwaliteit van de regio te versterken en te behouden. 

Deze groene ambities zijn vertaald in het programma 'Groen Groeit Mee', waarin gemeenten samen met de provincie Utrecht concrete plannen uitwerken om de ambities te realiseren. Daarbij wordt aan het Rijk gevraagd om weer mee te investeren in groen dat de stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt en ondersteunt. De opening van het nieuwe fietspad maakt duidelijk dat er met een goede samenwerking waarin partners gelijkwaardig optrekken mooie producten gerealiseerd kunnen worden, zoals dit fietspad.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01