Nieuwbouwlocatie voor Ronald McDonald Huis

Het Ronald McDonald Huis is op zoek naar een nieuwe locatie. Dit is onderwerp van uitvoerig gesprek met Provinciale Staten. Mede vanwege een petitie krijgt het veel aandacht in de media. Begrijpelijk, want het is een belangrijke en onmisbare voorziening voor ernstig zieke kinderen en hun ouders.  Uit onderzoek van het USP komen meerdere alternatieve locaties naar voren in het gebied rond het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum. De voorkeurslocatie E van de USP-partners is niet mogelijk en haalbaar terwijl andere locaties op het USP-terrein dat wel zijn. 

skyline Uithof

 

Het Ronald McDonald Huis heeft vanwege groeiplannen en een grootschalige verbouwing van het UMC een nieuwe, grotere accommodatie nodig. De voorkeurslocatie van het UMC Utrecht ligt ten oosten van het huidige ziekenhuisgebouw. Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht hebben na een zorgvuldige afweging de keuze gemaakt om niet in te gaan op de zienswijze(n) om locatie E als bouwlocatie te bestempelen. Dat is als advies voorgelegd aan Provinciale Staten, die daar op 10 maart een besluit over gaan nemen. De provincie wil graag meedenken en meehelpen om andere locaties te optimaliseren en eventuele obstakels weg te nemen. Denk daarbij aan goede vervoersoplossingen, om zo te voorkomen dat de afstand tot het ziekenhuis te groot of lastig zal zijn. Want wat de provincie betreft, komt er snel een nieuw Ronald McDonald Huis.

Het college hecht eraan dat er een Ronald McDonald Huis gebouwd wordt, op een andere, passende locatie in de buurt van de ziekenhuizen van het UMC en het Prinses Máxima Centrum. We verwachten dat een locatie binnen de rode contour kansrijker is en met de nodige aanpassingen sneller te realiseren.

Locatie

Waarom is locatie E niet haalbaar? De provincie heeft als taak om ontwikkelingen mogelijk te maken, maar ook om waarden te beschermen. Deze locatie ligt in een open en groen gebied, net buiten de stad en dichtbij landgoederen. Dat beschermen we om de bijzondere waarden - de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten - voor alle inwoners te behouden. Er is een rode contour gemaakt, waarbinnen gebouwd kan worden. Voor het UMC Utrecht is een eenmalige uitzondering gemaakt voor de bouw van het Prinses Máxima Centrum.  

Locatie E ligt bovendien in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat is beschermd cultureel erfgoed. En er ligt een aanvraag om de Hollandse Waterlinie te benoemen tot UNESCO-gebied. Dat vergt extra aandacht voor de bescherming ervan. Op 16 oktober 2018 zijn Gedeputeerde Staten akkoord gegaan met de aanvraag van het UNESCO nominatiedossier, ter uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook het verantwoordelijk ministerie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Liniecommissie (de vier provincies die samen de nominatie hebben voorbereid en vastgesteld) hebben de provincie Utrecht opgeroepen om niet te bouwen op het smalste stuk van de Waterlinie waar juist deze locatie E zich in bevindt. Kiezen voor deze locatie leidt daarmee naar verwachting tot langdurige juridische procedures met uiteindelijk een negatieve uitkomst. De provinciebestuurders vinden dit een doodlopende weg waar uiteindelijk niemand mee geholpen zou zijn.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11