Nieuwe bewegwijzering tussen Nieuwegein en Utrecht

Nu de herinrichting van het Liesboschterrein gereed is, moet ook de bewegwijzering boven en langs de Laagravenseweg (N408) tussen Nieuwegein en Utrecht worden aangepast. Dat gebeurt vanaf 25 januari tot en met 5 februari 2021. In die periode gaat aannemer Van Rens aan de slag met het plaatsen van de nieuwe bewegwijzering in opdracht van de provincie Utrecht.

kruising N408 Liesbosch

 

De werkzaamheden worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd waarbij het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Met behulp van diverse verkeersmaatregelen blijven alle bedrijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Avond- en nachtafsluiting 25 januari t/m 5 februari

De werkzaamheden vinden plaats boven en langs de Laagravenseweg tussen de nieuwe zuidelijke aansluiting Biezenwade, de aansluiting Ravenswade en de rotonde Laagraven.

De aannemer werkt in de periode 25 januari-5 februari tussen 21:00 uur ’s avonds en 05:00 uur de volgende ochtend. Tijdens de avond- en nachtwerkzaamheden is de Laagravenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer, ter plaatse van de werkzaamheden. Overdag is de weg gewoon open.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid

  • Tijdens de avond- en nachtafsluitingen wordt het doorgaande verkeer omgeleid. Er zijn twee verschillende omleidingsroutes (route 1 en route 2) die afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden worden toegepast.
  • Voor het bestemmingsverkeer zijn er tijdens de avond- en nachtafsluitingen diverse verkeersmaatregelen om de bereikbaarheid van de bedrijven te borgen.
  • (Brom)fietsers ondervinden geen hinder en kunnen hun normale route blijven volgen.
  • Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een vrije doorgang.
  • De lijnbussen kunnen hun normale route rijden. Onder begeleiding van een verkeersregelaar worden zij stapvoets door de afsluiting heen geloodst.

Slag om de arm en reserve-avond/-nacht

Vanwege mogelijk onwerkbaar weer of andere onvoorziene omstandigheden, zijn de avond en nacht van 4 op 5 februari in de planning opgenomen als reserve-avond/-nacht. Als er onverhoopt grote veranderingen in de planning optreden, zorgt de provincie voor nieuwe, aangepaste berichtgeving.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl, 06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11