Nieuwe leidraad voor duurzamer recreatie en toerisme

De provincie wil dat de sector voor toerisme en recreatie, oftewel de vrijetijdseconomie, versneld duurzamer wordt. Ze is een van de opstellers van een speciale leidraad die de sector hierbij moet helpen. Niet zo lang geleden was toeristisch beleid vooral economisch ingestoken en gericht op het krijgen van meer bezoekers en meer bestedingen.

Rietveld Schröderhuis met fietser
Rietveld Schröderhuis met fietser, foto: Iris van den Broek

In het beleid van de provincie Utrecht staat voor 2022-2025 dat we breder willen kijken, ook naar de sociale en ecologische impact van bezoek. De leidraad is tot stand gekomen in samenwerking met diverse landelijke partijen, waaronder Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), Centre of Expertise leisure, tourism & hospitality (CELTH), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Gastvrij Nederland.

Denk hierbij aan spreiding van bezoekers in tijd en ruimte, meer aandacht voor zakelijk bezoek en het voor het voetlicht brengen van specifieke thema's zoals kastelen en buitenplaatsen en fietsactiviteiten. Toerisme moet een bijdrage leveren aan de welvaart van alle inwoners. De provincie vindt het ook belangrijk om te meten hoeveel bezoekers waar komen, en wanneer. Ook voor zakelijk bezoek zet de provincie in op verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van kennisevenementen op het vlak van gezond, slim en groen.

Landelijke leidraad

Gedeputeerde Schaddelee: 'We hebben ons als provincie gecommitteerd aan het landelijke Perspectief 2030, waar we inzetten op verduurzaming van de vrijetijdseconomie voor bezoekers en bewoners. Zo zorgen we ervoor dat er meer aandacht is voor onbekende plekken, werken we aan spreiding van bezoek over de gehele regio en stimuleren we duurzaam recreatief vervoer, zoals recreatief wandelen en fietsen. De landelijke leidraad die nu is opgesteld, gaat ons helpen om onze samenwerking met gemeenten en bureaus voor toerisme meer te richten op duurzaamheid. Uiteindelijk is dit in het voordeel van iedereen, met name de mensen die in onze provincie vakantie komen vieren en voor dagtochten van onze bewoners'.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01