Nieuwe registratiewijze moet zorgen voor daling aantal verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht

De afgelopen 10 jaar is het aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers met ernstig letsel toegenomen. Om het aantal verkeersslachtoffers te verlagen is het essentieel om niet alleen te weten waar verkeersongevallen gebeurd zijn, maar vooral ook wat er gebeurd is en waardoor het ongeval ontstaan is. De provincie Utrecht heeft in samenwerking met de spoedzorg van enkele Utrechtse ziekenhuizen, de regionale ambulancevoorziening en VeiligheidNL een nieuwe registratiewijze van verkeersslachtoffers ontwikkeld. Deze nieuwe registratiewijze biedt beleidsmakers meer aanknopingspunten voor preventie en moet zorgen voor daling van het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht.

kinderen steken over op de fiets

In deze nieuwe registratie van verkeersslachtoffers wordt nagenoeg uitsluitend gewerkt met informatie die al voor het medische zorgproces wordt vastgelegd. Tijdens de voorbereidingsfase in de provincie Utrecht is geconcludeerd dat het haalbaar is om met geanonimiseerde gegevens van SEH-afdelingen en ambulancediensten te komen tot duidelijke informatie over ontstaanswijzen van verkeersongevallen, omstandigheden die daarbij een rol gespeeld hebben en risicogroepen en -locaties.

Gedetailleerde gegevens over verkeersongevallen geven inzichten om maatregelen te treffen die het verkeer veiliger maken. VeiligheidNL heeft gewerkt aan een betrouwbaar en goed functionerend dynamisch dashboard dat deze inzichten weergeeft. Omdat het belangrijk is om verkeersveiligheidsknelpunten snel op te lossen wordt het dashboard op dit moment elk kwartaal geüpdatet en wordt er toegewerkt naar een nog kortere doorlooptijd.

Regionaal inzicht

In de provincie Utrecht zijn de grootste groepen verkeersslachtoffers fietsslachtoffers met letsel door een eenzijdig ongeval (20%), slachtoffers van auto-auto botsingen (20%) en fietsers die in botsing zijn gekomen met een auto (11%). Met name inzicht in de locaties en ontstaanswijzen van eenzijdige fietsongevallen ontbrak bij beleidsmakers van de provincie Utrecht. Deze groep is ondervertegenwoordigd in de politieregistratie omdat de politie bij dergelijke ongevallen meestal niet opgeroepen wordt.

Doordat er nu meer zicht is op waar deze eenzijdige fietsongevallen gebeurd zijn en hoe deze ontstaan zijn, kunnen provincie en gemeenten in de toekomst veel gerichter maatregelen treffen. Op dit moment worden de data uit deze registratie reeds gebruikt in analyses naar onveilige situaties, zoals bijvoorbeeld in de analyse van de problematiek op de Amsterdamsestraatweg. Wanneer het dashboard doorontwikkeld is en nog actuelere data bevat gaan provincie en gemeente de data ook gebruiken voor het ad hoc aanpakken van knelpunten.

Verbeteren verkeersveiligheid

Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit, is trots dat de provincie Utrecht aan de basis heeft gestaan van het ontwikkelen van deze nieuwe registratiewijze: “We zijn als provincie altijd op zoek naar verbeteringen in ons mobiliteitsbeleid. Doordat we nu beter zicht krijgen op verkeersonveilige situaties, kunnen we in onze provincie gerichter maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Toekomst

Met deze registratie kunnen in de toekomst ook effecten van maatregelen gemonitord worden. In de komende periode zal VeiligheidNL de informatie ontsluiten naar alle wegbeheerders en gemeenten in de provincie Utrecht, het dashboard optimaliseren en onderzoek uitvoeren naar de validiteit en de toepassing van de informatie in het dashboard. Het huidige project loopt tot en met 2024; de intentie van alle partijen is om deze samenwerking daarna langdurig voort te zetten.

Samenwerking

De huidige samenwerking in de regio Utrecht betreft: Universitair Medisch Centrum Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis (locaties Utrecht en Nieuwegein), Diakonessenhuis en RAVU, opgezet door de provincie Utrecht en VeiligheidNL.

Zie ook

Bekijk hier de infographic regionale registratie verkeersongevallen provincie Utrecht.

Bekijk hier het rapport verkeersongevallenregistratie provincie Utrecht.

Meer informatie

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11