Nieuwe toekomst voor De Groote Maat

De provincie Utrecht gaat de gronden van voormalig agrarisch bedrijf De Groote Maat inzetten voor vrijwillige kavelruil. Aanvankelijk was er sprake van verkoop van de opstallen en de 50 hectare grond die bij De Groote Maat hoort, maar door kavelruil mogelijk te maken, kan er beter ingespeeld worden op de recente ontwikkelingen in het gebied.

Voormalig agrarisch bedrijf De Groote Maat, Cothen
Boerderij De Groote Maat in Cothen

Boerderij De Groote Maat in Cothen is sinds 2009 in bezit van de provincie Utrecht. Het voormalig agrarisch bedrijf ligt in een gebied dat sterk in ontwikkeling is en waar meerdere opgaven liggen. Door de boerderij en percelen aan te bieden voor kavelruil, ziet de provincie kansen om dit gebied op een toekomstbestendige manier in te richten.

Kavelruil biedt veel mogelijkheden

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw, is blij met de mogelijkheden die hierdoor ontstaan: “Het gebied rondom De Groote Maat is in ontwikkeling. Door kavelruil mogelijk te maken, kunnen we meerdere doelen met elkaar verbinden. De gronden kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor extensieve veeteelt, maar ook voor natuurontwikkeling en versterking van de Lekdijk. En niet geheel onbelangrijk, de kavelruil maakt het ook mogelijk om de stikstofneerslag in de Natura2000-gebieden Uiterwaarden Lek, Kolland en Overlangbroek omlaag te brengen. En daar kennen we allemaal de urgentie van. Het waterschap, LTO en de gemeente Wijk bij Duurstede, waar Cothen onder valt, zijn ook tevreden over dit plan.”

Wat voorafging

De Groote Maat werd in 2009 door de provincie gekocht om er nieuwe natuur te ontwikkelen. Ook zou de grond ingezet kunnen worden voor de verplaatsing van een ander agrarisch bedrijf uit de regio. Een deel van de grond werd in 2017 verkocht aan het aangrenzende Landgoed Sandenberg. Daarna zijn er meerdere pogingen gedaan om de overige 50 hectare en de opstallen te verkopen.

Door juridische beperkingen (zoals het niet kunnen meenemen van bestaande vergunningen) en de hoge aankoopkosten voor de potentiële koper, is dit niet gelukt. Het toenmalig provinciebestuur heeft daarop, in samenspraak met LTO en de gemeente Wijk bij Duurstede, besloten dat De Groote Maat openbaar verkocht zou worden. Aan de verkoop werden gunningscriteria gekoppeld zodat zowel maatschappelijke als provinciale doelen konden worden behaald. Dit bleek in de praktijk echter niet haalbaar: het koppelen van doelen aan de verkoop van grond en opstallen bleek een erg ingewikkelde constructie, en bracht de nodige risico’s met zich mee op het gebied van aanbesteding, gelijkberechtiging en ongeoorloofde staatssteun.

Perspectief

Verschillende partijen hebben in het verleden interesse getoond om De Groote Maat aan te kopen. Gedeputeerde Sterk heeft hen inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht. “Ik kan me voorstellen dat het voor hen teleurstellend is dat de boerderij en de grond niet in de verkoop gaan. Maar als we naar het grotere geheel en de toekomst van dit gebied kijken, ben ik ervan overtuigd dat dit de beste stap is en dat het perspectief biedt voor de vele gebiedspartners.”

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37