Nieuwe verkeerslichten voor kruispunten Lijnweg in Rhenen

In de eerste week van november 2021 vervangt de provincie Utrecht de verkeerslichten op twee kruispunten van de Lijnweg (N233) in Rhenen. Hoewel de weg niet wordt afgesloten, moet het verkeer wel rekening houden met vertraging.

verkeerslicht dat op groen staat

De nieuwe verkeerslichten komen bij de kruispunten Lijnweg/Zwarteweg en Lijnweg/Achterbergsestraatweg. De vervanging is nodig voor de verkeersveiligheid omdat het materiaal aan het eind van zijn levensduur is en daarmee niet bedrijfszeker naar de toekomst toe.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden vanaf maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november overdag uitgevoerd door aannemer Vialis, zoveel mogelijk buiten de spits.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

  • Het vervangen van de verkeersregelautomaten in de kasten aan de kant van de weg. De regelautomaten worden meteen voorbereid op de komst van een vernieuwde Rijnbrug.

  • Het vervangen van een aantal defecte detectielussen in het wegdek.

  • Het vervangen van de lampen en drukknoppen van de verkeerslichten. De nieuwe LED2-lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur. De nieuwe drukknoppen geven een terugmelding aan de fietsers zodat ze weten dat ze binnenkort groen krijgen.

  • Het aansluiten/inregelen van de nieuwe verkeerslichten.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

  • Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer de kruispunten blijven gebruiken. De snelheid voor het autoverkeer wordt verlaagd naar 30 km/uur.

  • Vanaf maandagochtend 1 november, 07:00 uur zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden omdat de verkeerslichten zijn uitgeschakeld. De verkeersregelaars blijven tot 21:00 uur ’s avonds het kruispunt regelen.

  • Fietsers kunnen er ook gewoon door op aanwijzing van de verkeersregelaars.

  • Bij de kruising Lijnweg-Zwarteweg kan op sommige momenten sprake zijn van een om-en-om regeling waarbij het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden wordt geleid.

  • Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle en vrije doorgang.

Geluidsoverlast

De wegwerkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Dat is helaas onvermijdelijk. Vooral het vervangen van defecte detectielussen kan geluidshinder geven omdat er geslepen moet worden in het asfalt.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment.

Slimme verkeerslichten

De nieuwe verkeersautomaten bevatten een softwarevoorziening die slim en op maat kan inspelen op elke verkeerssituatie. Dus niet alleen op de reguliere situaties overdag en in de spits, maar ook op afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten. De automaten worden aangesloten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit wordt het netwerk van verkeerslichten beheerd.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.