Nieuwe website planregistratie Wonen geeft inzicht in plancapaciteit woningbouw

Utrechtse gemeenten kunnen vanaf vandaag hun woningbouwplannen op een gebruiksvriendelijke manier invoeren op de nieuwe website planregistratie Wonen. Door dit te doen, ontstaat er een actueel beeld van de plancapaciteit voor de woningbouw in de provincie Utrecht. Ook is het mogelijk voor gemeenten om relevante gegevens over hun woningbouwplannen te raadplegen. Zelf gebruikt de provincie Utrecht deze gegevens om te kijken of er genoeg plannen worden gemaakt om woningen te bouwen. Ook wordt het voor de provincie makkelijker om gegevens over de plancapaciteit aan te leveren bij het Rijk wanneer hier om wordt gevraagd.

Bouwlocatie

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Ik ben blij dat we op deze manier inzichtelijk kunnen maken hoe het is gesteld met de toekomstige woningbouwplancapaciteit in onze provincie. Het biedt gemeenten inzicht en overzicht in hun bouwplannen en hierdoor kan ook bekeken worden waar ondersteuning gewenst is. De website is gebruiksvriendelijk en door ons zelf ontwikkeld, daar ben ik best trots op."

Het woningtekort in de provincie Utrecht is groot. Het plannen en registreren van woningen is belangrijk om inzicht te krijgen in hoeverre, waar en wanneer het woningtekort wordt ingelopen. Van Muilekom: "We gebruiken de data en de informatie over de plancapaciteit ook in gesprekken met gemeenten over waar er woningen neergezet kunnen worden, het zogenaamde Regionaal programmeren. Ik roep dan ook alle Utrechtse gemeenten op om zo snel mogelijk de planregistratie Wonen zo compleet mogelijk te maken."

Rijk inzicht bieden in plancapaciteit

Het is voor andere partijen en inwoners ook mogelijk om de planregistratie Wonen te raadplegen. De provincie Utrecht heeft de website grotendeels zelf ontwikkeld. Hierdoor is het makkelijker om sneller in te spelen op de wensen van de gemeenten, maar ook die van het Rijk. De planregistratie Wonen is een groeimodel. Dat betekent dat het een dynamisch systeem is en verder wordt ontwikkeld op basis van wensen van gebruikers. De planregistratie Wonen wordt twee keer per jaar bijgewerkt, zodat het overzicht van de woningbouwplancapaciteit actueel blijft.

Over de planregistratie Wonen

Voor meer informatie over de planregistratie Wonen, kunt u contact opnemen via: woonmonitoring@provincie-utrecht.nl.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32