Nieuwjaarstoespraak cvdK Hans Oosters: rol provincie steeds belangrijker

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak heeft commissaris van de Koning Hans Oosters opgeroepen om op 15 maart massaal naar de stembus te gaan voor de Provinciale Statenverkiezingen. De provinciale overheid krijgt een steeds belangrijker rol bij grote maatschappelijke vraagstukken die landelijk en internationaal spelen. Als voorbeeld noemde hij onder meer het creëren van meer opvanglocaties voor asielzoekers waarvoor het Rijk de provincie een regierol heeft gegeven en het werken aan natuurherstel en een vitale, toekomstgerichte landbouw. 

nieuwjaarstoespraak Hans Oosters 2023
Foto: bezoekers tijdens de nieuwjaarstoespraak commissaris Hans Oosters

Hans Oosters hield zijn toespraak woensdagmiddag op het Huis voor de provincie in Utrecht tijdens de nieuwjaarsreceptie. Hij noemde het een ‘feestelijk voorrecht’ om iedereen in levenden lijve te mogen ontmoeten. “Een genoegen dat ons een aantal jaren niet was vergund,” aldus Oosters.

Zichtbare overheid

Oosters zei trots te zijn op de 49 leden van de Utrechtse Provinciale Staten die samen met het college van Gedeputeerde Staten en de organisatie vele belangrijke besluiten hebben voorbereid en vele knopen hebben doorgehakt. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de neiging om te lang te blijven hangen in analyses en monitoring van problemen ‘totdat onze eigen verantwoordingsboekhouding klopt’. “De echte provincie ligt buiten dit gebouw. Hierbuiten wonen de mensen die wij mogen vertegenwoordigen. De verlangens en zorgen die zij hebben en de noden die zij ervaren, zijn echt. Zij verdienen een aanwezige, alerte en zichtbare overheid. Eentje met een scherpe blik en een luisterend oor.”

Kleinschalige asielopvang

In zijn toespraak ging de commissaris van de Koning in op de oorlog in Oekraïne. Hij sprak de hoop uit dat de oorlog in 2023 beëindigd wordt. Sinds afgelopen voorjaar worden in het provinciehuis ruim 200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.  Ook in 2023 zijn veel nieuwe opvangplekken nodig, zowel voor vluchtelingen als voor statushouders. Hans Oosters: “Het kabinet dringt aan op grootschalige opvang, maar in Utrecht zetten we ook in op kleinschaligheid – omdat dat beter past bij kleinere gemeenten. Kleinschaligheid biedt nieuwkomers en inwoners de mogelijkheid om gezamenlijk een goede start te maken. Elke plek is er een en we hebben ze allemaal hard nodig.”

Stikstof

Natuurherstel, het terugdringen van de stikstofuitstoot en de rol van de provincie daarin kwamen eveneens aan bod. “De afgelopen jaren domineerde het onbestemde gevoel dat de koers van de rijksoverheid op dit punt onvoldoende duidelijk was. Ook dit dossier is in Den Haag op de lange baan geschoven. Daarmee is de opgave voor de provinciale overheid ongekend groot geworden.”

Oosters gaf aan dat Utrecht zeer gemotiveerd is om te werken aan natuurherstel en tegelijkertijd de agrarische ondernemers een goed perspectief wil bieden. “Dit vraagstuk is zolang stiefmoederlijk behandeld, dat we het niet binnen de gestelde deadline en via een one-size-fits-all aanpak hebben opgelost. Wij pakken decentraal de handschoen op, in een tempo dat te volgen is voor onze mensen en ondernemers. En op een wijze die bijdraagt aan herstel van wederzijds vertrouwen. Niets meer en niets minder.” 

Nieuwjaarstoespraak Hans Oosters 2023 (PDF, 137 KB)

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69