Ondersteboven op 14 oktober: Dag van de Utrechtse Kwaliteiten 2022

De provincie verzorgt op vrijdag 14 oktober 2022 de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten. Het thema van deze dag is ‘Ondersteboven!’ en gaat over hoe de Utrechtse ondergrond, met haar bodem- en watersysteem, dé basis is waarop al het menselijke ingrijpen plaatsvindt. Of het nu woningbouw is, of landbouw, de energietransitie, transport, recreatie of natuur.

Tegelijkertijd zien we steeds vaker dat dit bodem- en watersysteem tegen grenzen aanloopt. Bodemdaling is inmiddels een bekend probleem, maar ook het voorkomen van wateroverlast wordt een steeds grotere opgave. Onder andere omdat er grotere hoeveelheden neerslag in één keer vallen en bestaande afvoerkanalen, zoals het Amsterdam Rijnkanaal, hierdoor overbelast raken.

Urgente vraagstukken

We merken steeds vaker de effecten van klimaatverandering op het bodem- en watersysteem, zoals overstromingen, droogte en het dalen van de grondwaterstand. Drinkwaterbeschikbaarheid wordt minder vanzelfsprekend door toename van de vraag, een dalend grondwaterpeil en concurrentie met energieopslag in de bodem. En dit is slechts een handvol van de vraagstukken waarvan de urgentie alsmaar groeit.

Aandacht voor het bodem- en watersysteem

De vraag rijst dan ook of het bodem- en watersysteem wel de aandacht krijgt die het nodig heeft om een duurzame, toekomstbestendige provincie te realiseren. Op welke manier geven we onze grote, regionale opgaven vorm zodat we geen nieuwe problemen creëren? Op vrijdag 14 oktober 2022 staat die vraag centraal op de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten.

Ondersteboven! De Utrechtse ondergrond als basis voor ontwikkelingen in onze provincie.

Programma

In een prikkelend en inspirerend programma gaan we in gesprek over de urgentie van een andere kijk op de ondergrond. En over hoe we de kansen die de ondergrond biedt, kunnen verzilveren in de verschillende ontwikkelingen waar we aan werken. Wilt u erbij zijn? Meld je aan voor de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten.