Ondertekening ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’

Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en anderen die een bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van het gebruik van groene waterstof in de provincie Utrecht, kunnen nu via de ECUB-website het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ ondertekenen. Bovendien vond op 23 april een online bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de officiële ondertekening van dit convenant. Op het programma stonden onder andere presentaties van prof. dr. Ad van Wijk, Jörg Gigler, Bart Biebuyck, en paneldiscussies met gedeputeerde Schaddelee, ondernemers en wethouders.

Bijeenkomst Waterstof

 

In de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken werken we zowel aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie. Het convenant is een initiatief van de provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR Water Research Institute.

Waar tekenen we voor?

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
  • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de ambitie uit het Klimaatakkoord.

Ieder vanuit de eigen rol

De partijen tekenen voor het onderschrijven van de hoofdambitie plus voor de eigen inzet: hoe zij vanuit hun organisatie een bijdrage kunnen leveren. Die bijdrage kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanschaffen van een voertuig of tankstation, maar ook uit stimuleren, faciliteren of kennis delen. Op het intekenformulier vullen de partijen hun eigen ambitie in.

De samenvatting van deze bijeenkomst kunt u terugkijken via deze link: https://youtu.be/m-zRombkqnw
De gehele bijeenkomst kunt u terugkijken via deze link: https://youtu.be/W4_IbIDySY8

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72