Onderzoek naar circulaire bedrijvigheid in provincie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Net als in alle andere provincies zal ook de economie in de provincie Utrecht in 2050 geheel circulair moeten zijn. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Een vrouw stoffeert een stoeltje dat op een tafel staat

De afgelopen periode zijn twee onderzoeken over circulair ondernemerschap in de provincie afgerond en naar Provinciale Staten gestuurd.

Verkenning Ketenregisseur

Het eerste onderzoek is de Verkenning Ketenregisseur. In samenwerking met Het Groene Brein is gekeken naar  praktijkvoorbeelden van de inzet van een ketenregisseur. Van deze voorbeeldprojecten zijn geleerde lessen, conclusies en aanbevelingen opgehaald. 'Ketenregisseur' is geen strak omkaderd begrip en daarom was er behoefte om deze functie verder te verdiepen. Het onderzoek helpt om bij te dragen aan circulaire ketens in de provincie.

Hoe gaat het in Utrecht?

Het tweede onderzoek had als doel te kijken hoe de ontwikkeling naar een circulaire economie bij Utrechtse ondernemers verloopt en zal daarom elke twee jaar worden herhaald. Op basis van de landelijke methode van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de provincie Utrecht samen met Royal HaskoningDHV, de ROM Utrecht Region en het PBL een eerste meting gedaan in de regio Utrecht.

Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd dat:

  • één op de zeventien bedrijven (5,8 procent) in de regio een circulair bedrijf is;
  • de meeste circulaire bedrijven zich richten op reparatie; 
  • de meeste werknemers bij circulaire bedrijven werkzaamheden doen die zich richten op hergebruik;
  • 28 procent van de circulaire bedrijven gevestigd is op bedrijventerreinen.

Op basis van dit onderzoek kan de provincie alle gemeenten een factsheet bieden met daarin een eigen analyse van het circulair ondernemerschap.

Missing Herbruikbare inhoud.