Onderzoek naar effect bord ‘Tractor te gast’ bij fietsstraat

Langs de fietsstraat tussen Utrecht en Bunnik, de parallelweg van de N411, wordt in oktober het bord ‘tractor te gast’ geplaatst. Omdat fietsstraten buiten de bebouwde kom een relatief nieuw fenomeen zijn, bestaat er behoefte aan kennis over hoe deze wegen veilig kunnen worden ingericht.

Tractor te gast in fietststraat

Om in deze kennisbehoefte te voorzien neemt de provincie Utrecht deel aan een onderzoek van CROW-Fietsberaad naar fietsstraten buiten de bebouwde kom. Binnen dit onderzoek wordt aanvullend het effect gemeten van het bord ‘tractor te gast’ (zie afbeelding) op de verkeersveiligheid. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan de bevordering van de fietsveiligheid en- comfort buiten de bebouwde kom.

Onderzoek

Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van telslangen, enquêtes en cameraonderzoek. Het cameraonderzoek gebeurt in twee delen van drie uur. De opnameapparatuur is opgeslagen in een gesloten vandaalbestendige kast. Op de camera’s is duidelijk weergegeven dat ze alleen worden gebruikt voor verkeersonderzoek. Met de in te zetten camera’s kunnen kentekens niet worden gelezen en zijn personen niet herkenbaar in beeld. De beelden worden alleen gebruikt voor het observeren van verkeersbewegingen en na afloop van het onderzoek worden de beelden vernietigd.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl 030 258 91 11  

Volg de provincie op twitter