Online informatieavond woningbouwprojecten rond Vliegbasis Soesterberg

Bent u geïnteresseerd in de woningbouwprojecten rond de Vliegbasis Soesterberg: Sortie 16, Woonwijk Vliegbasis Soesterberg en Elma? Op woensdag 7 april 2021 tussen 19.30 en 21.00 is er een online informatieavond over deze projecten.

Kaart met daarop Woonwijk vliegbasis Soesterberg, Sortie 16, ELMA en omgeving.

Rond de Vliegbasis Soesterberg zijn verschillende locaties aangewezen voor nieuwbouwwoningen (de rood omrande gebieden op het kaartje). Tijdens de informatieavond leggen de projectleiders uit welke stappen de komende tijd worden gezet, voordat op deze locaties kan worden gestart met de woningbouw. Ook vertellen zij hoe en wanneer u op deze plannen kunt reageren.

Aanmelden

Wilt u woensdag 7 april tussen 19.30 en 21.00 de online informatieavond bijwonen? Ga voor meer informatie en uw aanmelding naar www.hartvandeheuvelrug.nl. Aanmelden is verplicht en kan tot op de dag van de informatieavond.

Programma Hart van de Heuvelrug

De projecten Sortie 16 en Woonwijk Vliegbasis Soesterberg maken deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Doel van het programma is het ontwikkelen van nieuwe natuur en ruimte creëren voor wonen, werken, zorg en recreatie. Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest, Stichting Utrechts Landschap en Nationaal Militair Museum werken samen binnen het programma. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl