Online kennisbijeenkomst 'Meer middenhuurwoningen in de provincie Utrecht’

Hoe kunnen publieke en private partijen er samen voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd? Deze vraag staat centraal tijdens de online kennisbijeenkomst 'Meer middenhuurwoningen in de provincie Utrecht’ op donderdag 27 mei 2021.

Kennisbijeenkomst middenhuur.jpg

De provincie Utrecht organiseert de bijeenkomst voor gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties, adviesbureaus, het rijk, Statenleden en beleggers.

 • Datum: donderdag 27 mei 2021, 14.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: online livestream vanuit het Muntgebouw
 • Meld u aan voor deze online kennisbijeenkomst

In deze tijd is het lastig om op de huidige woningmarkt in de provincie Utrecht een passende en betaalbare woning te vinden. De ambitie van de provincie Utrecht is om 10.000 woningen per jaar te bouwen waarvan de helft in het sociale en middensegment. In de praktijk merken we dat het geen gemakkelijke opgave is en dat de vraag naar middenhuurwoningen op dit moment fors groter is dan het aanbod. Tijdens de kennisbijeenkomst willen wij met u onderzoeken welke stappen er gezet moeten worden om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

Programma

Dagvoorzitter Theo Heida (Procap) neemt ons deze middag mee door het volgende programma.

14.30 - 14.40 Opening

Welkomstwoord en vraaggesprek Gedeputeerde Rob van Muilekom

14.40 - 15.00 Plenaire deel

 • Analyse woningmarkt en probleemduiding door Peter Boelhouwer (Hoogleraar Woningmarkt TU Delft)
 • Keynote ‘Probleem middenhuur vanuit gebiedsontwikkeling’ door Tom Daamen (Universitair hoofddocent TU Delft en directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

15.00 tot 16.30: Interactieve themasessies (2 ronden)

Sessie 1: Betaalbare woningen bouwen en behouden: hoe doe je dat? Door Theo Heida (Procap).

Waar loop je tegen aan als je betaalbare middenhuur wilt realiseren? En hoe los je het op? Twee lijnen staan centraal in deze sessie: Afspraken over goedkoper bouwen. Afwegingen rondom prijskwaliteit van woningen: hoe kunnen we verschillende ambities afwegen? Tom Daamen benoemt kansen en uitdagingen. Sustay (Menno Schapendonk) bouwt goedkopere woningen in middensegment. Hoe doen ze dat en wat hebben ze nodig van gemeenten?

Afspraken maken over de exploitatie van woningen

Resultaten van één jaar biedboek en uitdagingen die nog resteren. Door Onno Wittebrood (Wonam) en Gert Roelofsen (Mitros).

Sessie 2: Hoe houd je goedkope woningen ook op termijn betaalbaar? Door Helma Born (Procap).

Veel gemeenten worstelen met hoe je de betaalbare nieuwbouwwoningen ook betaalbaar houdt (zowel huur als koop). Maatschappelijk gebonden eigendom is een belangrijke oplossing. We bespreken praktijk voorbeelden uit Ede en Utrecht en wat kun je hier in de provincie Utrecht mee?

 • Arjan Westerneng (gemeente Ede) vertelt over de koopgarant die zijn gemeente organiseert.
 • De gemeente Utrecht zet zowel in op reguleren als op samenwerken om tot meer middenhuurwoningen te komen voor de juiste doelgroep. Dit komt tot uiting in het Actieplan middenhuur (lokaal beleidskader) en het Stadsakkoord Wonen (langjarige afspraken met tachtig partners die in de gemeente actief zijn). David Crabbendam (Adviseur Wonen) deelt zijn ervaringen met het opstellen en toepassen van beide documenten en het bewaken van de balans tussen regulering en samenwerking.

Sessie 3: Meer kansen voor middeninkomens door samenwerking: eerste ervaringen uit Nieuwegein. Door Esther Geuting (Stec).

In Nieuwegein werken gemeente, ontwikkelaars, corporaties en beleggers samen om samen meer betaalbare middenhuur tot uitvoering te brengen. Doel is te komen tot betaalbare gezinswoningen voor huishoudens met een inkomen van ongeveer € 42.000. De samenwerkingspilot is in volle gang. Welke lessen kunnen de deelnemers al trekken? En wat kun je op meer plekken in Utrecht doen?

 • Hans Adriani (wethouder gemeente Nieuwegein)
 • Bart Louw (Amvest)
 • Bart Dopper (Mitros)

Sessie 4: Een kijkje in de keuken: hoe reken je aan middenhuur? Door Luuk Lentferink van Stec

Een belangrijke reden waarom middenhuurwoningen soms moeilijk tot stand komen is dat gemeenten en beleggers elkaars rekensommen niet goed begrijpen. In deze sessie laten beleggers u meekijken in hun business cases: aan welke knoppen kun je draaien, wanneer is een project nog haalbaar en wanneer is de stapeling van eisen te hoog geworden?

16.30 - 17.00 Talkshow

 • Rob van Muilekom
 • Tom Daamen
 • Marja Appelman (Directeur Woningbouw, ministerie BZK),
 • Hans Adriani (wethouder gemeente Nieuwegein)
 • Joan van der Burgt (Directeur regio Amersfoort en klantenservice, De Alliantie)
 • Gea Voorhorst (Directeur Legal & Compliance, BPD)

Netwerkcafé/ digitale netwerkborrel

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan ontvangen wij deze graag via versnellingwoningbouw@provincie-utrecht.nl.