Ontsluiting voor nieuwe woonwijk Veenendaal

Op 20 december 2022 hebben de gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht hun handtekening gezet onder een realisatieovereenkomst voor het verbreden van de Rondweg Oost (N233) voor het noordelijk deel en het maken van een aansluiting van Groenpoort op de Rondweg Oost in Veenendaal.

Groenpoort Veenendaal

Hiermee is de bereikbaarheid van de nieuw te bouwen woonwijk aan de oostkant van Veenendaal veiliggesteld. De planning is om de aansluiting Groenpoort voor eind 2025 te realiseren. De aanbesteding wordt begin 2023 gestart om op tijd een aannemer te contracteren die het werk gaat uitvoeren.

Goede en veilige ontsluiting

De nieuwe woonwijk Groenpoort wordt ten noorden van de Esso tankstations aangesloten op de Rondweg Oost. Er komt een kruising met verkeerslichten en tussen de tankstations en de A12 wordt de weg verbreed. De gemeente betaalt de kruising, de provincie de verbreding. De realisatie van de aansluiting is mogelijk omdat het past binnen de stikstofruimte van de te bouwen woonwijk. Deze ruimte is geregeld in de bestemmingsplannen ‘Groenpoort’ en ‘Aansluiting Groenpoort’ waarin een agrarisch bedrijf verdwijnt voor de ontwikkeling van woningbouw. Gedeputeerde Strijk en wethouder Stroobosscher zijn blij dat de provincie en de gemeente er samen voor kunnen zorgen dat er op tijd een goede en veilige ontsluiting is van de nieuwe woonwijk Groenpoort.

Groenpoort Veenendaal
Foto: Waarnemend gedeputeerde provincie Utrecht Robert Strijk (links) en wethouder mobiliteit gemeente Veenendaal Engbert Stroobosscher (rechts) tekenen voor de verbreding van de rondweg en de aansluiting van de Groenpoort.

Verdere verbreding Rondweg Oost laat op zich wachten

De aansluiting Groenpoort maakt deel uit van het grotere plan voor het verbreden van de Rondweg Oost naar 2x2 rijstroken tussen De Grift en de A12, inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Doel is het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio en van de verkeersveiligheid. In februari 2019 hebben Provinciale Staten van Utrecht een besluit genomen over de verbreding.

Evenals veel andere projecten heeft ook dit project last van vertraging vanwege het stikstofprobleem. Direct naast de weg ligt het Natura 2000 gebied Binnenveld, maar ook op verder weggelegen Natura 2000 gebieden treedt stikstofdepositie op als gevolg van de verbreding van de weg. Het wachten is op een oplossing om de MER-procedure af te ronden en de bestemmingsplanprocedure te kunnen doorlopen.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01