Ontwerp voor nieuwe natuur- en recreatiegebied Marickenland bekend

Nabij Vinkeveen komt een uniek natuurgebied met rietland en bloemrijk grasland. De vaststelling van het definitieve ontwerp voor het oostelijke deel van Marickenland is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het natuurgebied. In het gebied komt veel ruimte voor water en recreatie. Bestuurders en de twee kinderburgemeesters van De Ronde Venen hebben de doorstart van het project symbolisch afgetrapt met het hijsen van de ‘Marickenland-vlag’ bij scoutinggebouw Eliboe en een eerste stap gezet door een poort naar Marickenland.

Marickenland

Marickenland ligt in het zuidoostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht, tussen de N212 en Vinkeveen. Het natuurgebied bestaat uit meerdere delen, waarvan het oostelijke deel nu gerealiseerd kan worden. Naast natuur worden er waterbergingsgebieden aangelegd om wateroverlast en bodemdaling tegen te gaan. In samenspraak met de omgeving komen er recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden en een natuurspeelplaats. Kinderen uit de omgeving hebben geholpen met het ontwerp.

Verbinding met Natuurnetwerk Nederland

De provincie Utrecht zorgt met dit natuurgebied voor een verbinding met andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Het is daarmee een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat netwerk moet natuurgebieden onderling beter met elkaar verbinden. Daarmee vormt Marickenland een belangrijke schakel voor vele planten en dierensoorten die profiteren van vochtige natuurgebieden. De planning is dat de realisatie van het eerste deel, ongeveer 150 hectare natuur, waterberging en recreatie eind 2023 gereed is.

Inloopbijeenkomst

Nu de coronamaatregelen het weer toelaten organiseert de provincie Utrecht binnenkort een inloopbijeenkomst voor inwoners en omwonenden om het ontwerp te bespreken. Tot die tijd kan informatie worden verkregen door te kijken op www.marickenland.nu en vragen stellen via marickenland@provincie-utrecht.nl.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49