Ontwerp voorkeursalternatief Grebbedijk ter inzage

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, moet worden versterkt. Deze dijk loopt voor een deel door de provincie Utrecht. Het ontwerp voor een veilige en mooie Grebbedijk en het omliggende gebied staat nu op hoofdlijnen beschreven in het ontwerp voorkeursalternatief (VKA).

In een gezamenlijk project zijn de mogelijkheden verkend om een veilige en toegankelijke Grebbedijk te realiseren met nieuwe natuur. De Grebbedijk beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied onder water, met steden als Veenendaal en Amersfoort.

Een veilige, mooie en toegankelijke dijk

De dijk moet over 5,5 kilometer worden versterkt. Dit biedt tegelijkertijd mogelijkheden voor andere ambities in het gebied, zoals natuurbeleving en het behoud van erfgoed en recreatie. Waterschap Vallei en Veluwe werkt hiervoor samen met bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden en de gebiedspartners provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Wageningen zijn partners.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De versterking van de Grebbedijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. In het HWBP werken Rijkswaterstaat en alle Waterschappen aan de grootste dijkversterkingsopgave in Nederland sinds de deltawerken.

Reageren op het ontwerp voorkeursalternatief

Van woensdag 8 januari tot dinsdag 18 februari 2020 kunt u uw reactie (zienswijze) op het ontwerp voorkeursalternatief kenbaar maken. De ontwerpnota voorkeursalternatief en de bijlagen zijn te downloaden op https://grebbedijk.com.

De stukken zijn ook in te zien bij:

  • Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
  • Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem
  • Gemeente Wageningen, Markt 22, Wageningen
  • Gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, Rhenen
  • Rijkswaterstaat Oost Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, Arnhem
  • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, Apeldoorn

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 14 januari 2020 houdt het projectteam gebiedsontwikkeling Grebbedijk een inloopbijeenkomst over het voorkeursalternatief van de Grebbedijk. U kunt vrij binnenlopen tussen 16.00 en 19.30 uur in Congres Hotel Wageningen WICC.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49(030) - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11