In onze maatschappij moet iedereen mee kunnen doen

Inwoners van Utrecht zijn vaak gezond, gelukkig en welvarend. En als mensen problemen ondervinden, zijn zij vaak in staat zelf een oplossing te bedenken. Maar dat geldt niet voor iedereen. De overheid moet zich zelf ook inspannen om meer gelijke kansen te creëren. De provincie Utrecht gaat zich hier actiever voor inzetten. Dit betekent dat er bij het maken van provinciaal beleid steeds meer aandacht wordt gegeven aan wat de provincie concreet kan betekenen voor mensen die bijvoorbeeld leven in armoede, een beperking hebben, niet voor zichzelf op kunnen komen of gediscrimineerd worden.

scherm vol verschillende mensen -  diversiteit

Hoe de provincie dat wil doen, staat beschreven in het beleidskader Sociale Agenda. Met dit beoogde beleid geeft het college invulling aan ambities uit het Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht.’ Provinciale Staten moeten de Sociale Agenda nog vaststellen. Het voorstel hiervoor wordt besproken op 15 december in de vergadering van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Het is fijn dat het met veel inwoners van onze provincie goed gaat, maar dat geldt niet voor iedereen. Ik wil ervoor zorgen dat er juist aan deze mensen meer aandacht wordt gegeven. Daar moet de provincie bij het maken en uitvoeren van beleid nog beter haar best voor doen. Daarom is het van belang dat we goed weten wat er speelt en ons ervan bewust zijn waar deze mensen behoefte aan hebben.'

De provincie zet zich hiervoor al in. Zo wordt er gewerkt aan de betaalbaarheid van nieuw te bouwen woningen en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Maar denk ook aan het bestrijden van laaggeletterdheid, het tegengaan van discriminatie in de sport en het verbeteren van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Rol gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om gelijke kansen voor iedereen. Van Muilekom: 'We willen als provincie ook niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten. We kijken vooral naar wat we zelf kunnen doen en hoe we aanvullend op en in samenwerking met gemeenten en andere organisaties van betekenis kunnen zijn voor onze inwoners.'

 

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32