Ook gemeente Zeist sluit zich aan bij Doortrappen

Om senioren de gelegenheid te bieden om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen, sluit gemeente Zeist zich aan bij het programma Doortrappen. de eerste Doortrappenactiviteit vond plaats op dinsdag 10 mei, waarbij de provincie Utrecht de gemeente officieel tot Doortrappengemeente benoemde. Gemeente Zeist is de 12de Doortrappengemeente in onze provincie.

De overhandiging van het Doortrappencertificaat. v.l.n.r. Chantal Kronenburg, provincie UtrechtAlbert van Kuijk, oud-wethouder verkeer gemeente Zeist en oprichter van de Algemene Seniorenvereniging. Zeist.
De overhandiging van het Doortrappencertificaat: v.l.n.r. Chantal Kronenburg, provincie Utrecht en Albert van Kuijk, oud-wethouder verkeer gemeente Zeist en oprichter van de Algemene Seniorenvereniging Zeist.

De gemeente Zeist wil (Mobiliteitsvisie 2022-2027) dat het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer zoveel mogelijk wordt aangemoedigd. Omdat ouderen langer thuis wonen, probeert de gemeente Zeist hen een zetje in de goede richting te geven. Langer mobiel blijven is belangrijk voor de zelfstandigheid en het sociale leven van ouderen. Om dit te realiseren werkt gemeente Zeist zoveel mogelijk samen met andere overheden, zoals de provincie Utrecht.

Doortrappen in gemeente Zeist

Het landelijk programma Doortrappen, ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft als doel dat senioren zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. In de Doortrappengemeenten worden er daarom verschillende Doortrappenactiviteiten georganiseerd speciaal voor senioren. De provincie ondersteunt gemeenten zowel inhoudelijk als financieel bij de uitvoering van Doortrappen. Gemeente Zeist is samen met lokale partners aan de slag gegaan om senioren te bereiken en te motiveren om te blijven fietsen. Met de Doortrappenactiviteiten hoopt Zeist het fietsen laagdrempeliger, veiliger en aantrekkelijker te maken voor senioren.

Activiteiten voor senioren in gemeente Zeist

De eerste Doortrappenactiviteit in Zeist vond plaats op dinsdag 10 mei. De dag, mede-georganiseerd door Sportief Zeist, werd feestelijk geopend door Michiel van Esch, verkeerskundige en projectleider duurzame mobiliteit, gemeente Zeist. Albert van Kuijk, oud-wethouder verkeer, gemeente Zeist en oprichter van de Algemene Seniorenvereniging Zeist, nam het Doortrappencertificaat in ontvangst uit handen van Chantal Kronenburg, coördinerend beleidsmedewerker verkeersveilig gedrag, provincie Utrecht. Vervolgens gingen de senioren in gesprek met elkaar en met een fietsdocent over fietsveiligheid. Er werden allerlei handige tips gedeeld rondom fietsveiligheid. "Als je in een groep fietst, fiets dan ruim achter elkaar en niet naast elkaar. Zo heb je voldoende tijd om te reageren als er iets gebeurt en kletsen doen we toch wel als we even stoppen", aldus een deelnemer. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch om zo ook het sociale aspect van het fietsen mee te nemen. Met deze eerste activiteit is het Doortrappenseizoen in Zeist geopend. In de maanden mei en juni zullen er nog meer Doortrappenactiviteiten worden georganiseerd. Meer informatie over deze activiteiten en het inschrijven hiervoor, vindt u via: Doortrappen in Zeist.

Ook interesse in Doortrappen in uw gemeente?

De provincie Utrecht streeft ernaar om zoveel mogelijk Utrechtse gemeenten tot Doortrappengemeente te maken, zodat meer senioren langer en veiliger gebruik kunnen maken van de fiets. De provincie streeft ernaar om het gemeenten zo makkelijk mogelijk te maken. Gemeenten die interesse hebben in Doortrappen, kunnen contact opnemen met chantal.kronenburg@provincie-utrecht.nl.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01