Ook Regionale Energiestrategie voor U16 aangenomen door Provinciale Staten

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn akkoord met de Regionale Energiestrategie (RES) van de gemeenten binnen de U16. Het besluit over dit voorstel werd uitgesteld omdat een meerderheid van de Staten eerst zoveel mogelijk de besluitvorming in de gemeenteraden wilde afwachten. De provinciale fracties vragen wel aandacht voor de effecten van zon- en windenergie op het elektriciteitsnet en de moties en amendementen die in de gemeenteraden zijn aangenomen.

Statenvergadering

De RES is een voorstel waarin alle Utrechtse gemeenten, waterschappen en ook de provincie onder meer locaties zoeken voor het opwekken van duurzame energie. Ook wordt er nagedacht over hoe er wordt omgegaan met het opwekken van warmte en over energiebesparing door isolatie en zuiniger energiegebruik.

Moties

Een meerderheid kon zich vinden in het voorstel van Gedeputeerde Staten, maar wil wel dat wordt uitgezocht hoe de aanpassingen van moties en amendementen uit de gemeenteraden, Provinciale Staten en de waterschappen worden uitgevoerd binnen de RES. Volgens fracties is er behoefte aan helderheid over de gevolgen die deze stemmingen hebben gehad op het vervolg van de energietransitie. 

Daarnaast willen de Staten weten of het elektriciteitsnet binnen de U16 groot genoeg is om de toekomstige, in volume toegenomen duurzame energie door zon en wind te kunnen verwerken.  In een aangenomen motie wordt aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om daarvan een analyse te maken, zodat duidelijk wordt of eventuele aanpassingen aan het net haalbaar en betaalbaar zijn. 

Eerder werden RES’en voor de andere regio’s in de provincie, Amersfoort en Foodvalley, ook al met een meerderheid aangenomen.

De agenda met bijbehorende stukken vindt u op de website met stukken van Provinciale Staten.

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Roel Breet
030 2582 367
roel.breet@provincie-utrecht.nl