Op pad langs Oude Hollandse Waterlinie met de nieuwe wandelgids

Stichting Oude Hollandse Waterlinie (SOHW) heeft, met dank aan het prins Bernard cultuurfonds, een nieuwe wandelgids uitgebracht. In de wandelgids staan historische wandelingen met leuke weetjes over de verschillende routes.

Overhandiging wandelgids OHW april 2023
Rob van Muilekom, gedeputeerde van de provincie Utrecht, kreeg de nieuwe wandelgids van Anastasia van der Lugt, directeur van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie (SOHW), tijdens een wandeling in Woerden.

Rob van Muilekom, gedeputeerde van de provincie Utrecht, kreeg de nieuwe wandelgids uit handen van Anastasia van der Lugt, directeur van de stichting. Tijdens de wandeling, die plaatsvond in Woerden, werd een groot deel van etappe 7 gelopen langs de voormalige vestinggracht. De diverse historische feiten, onder meer uitgebeeld met behulp van de VR-paal, droegen bij aan de beleving van het verleden in het heden. Rob van Muilekom: “Een bijzondere ervaring! Ik nodig mensen dan ook uit om dit zelf te beleven en te voet te komen genieten van de verhalen en mooie plekken langs de wandelroutes van de Oude Hollandse Waterlinie.”

Wandelaars kunnen in elf etappes door het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie lopen. Van Slot Loevestein tot aan het Muiderslot en dwars door het fraaie Groene Hart. Zowel in het buitengebied als in de vestingsteden langs deze waterlinie zijn veel kenmerkende punten opgenomen die de wandelaar informeren over de spannende geschiedenis. Met QR-codes kunnen de wandelaars zich verder verdiepen in de omgeving. In de gids zijn ook verwijzingen naar eerdere projecten, die mede gefinancierd zijn door de provincie Utrecht, te vinden, zoals interactieve games en VR-palen. De etappes zijn gekoppeld aan het openbaar vervoer netwerk.

Stichting Oude Hollandse Waterlinie houdt zich bezig met het beleefbaar maken en houden van de oudste verdedigingslinie. Door middel van publicaties, tentoonstellingen en educatietrajecten wordt de historie levend gehouden en worden de recreatieve mogelijkheden van het gebied blijvend onder de aandacht gebracht. Daarnaast heeft de stichting ten doel om de vestingsteden, waterschappen en provincies in het gebied te verbinden in het gezamenlijk belang om de Oude Hollandse Waterlinie te behouden voor toekomstige generaties.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01