Opbrengsten crowdsourcing Koude Oorlog in beeld bekend

Het crowdsourcing-project De Koude Oorlog in beeld werd begin maart gelanceerd in de Commandobunker op Park Vliegbasis Soesterberg. Met dit project riep de provincie Utrecht inwoners op om te helpen bij het in beeld brengen van zo'n 120 geïnventariseerde locaties op de kaart die van belang waren tijdens de Koude Oorlog. Daarbij werd gezocht naar zowel historisch als actueel beeldmateriaal om zo het verhaal van dit erfgoed nog beter te kunnen vertellen en bewaren. De crowdsourcing is nu afgesloten en heeft ruim 1600 foto's en bijzondere documenten en gebruiksvoorwerpen opgeleverd.

Beelden, objecten en verhalen

Via de kaart op de website de KoudeOorloginbeeld.nl kon worden ingezoomd op de locaties. Inwoners konden eigen historische beelden uploaden en zelf op pad gaan om foto's te maken van wat er nu op die plek nog zichtbaar is.

De website is door 1644 personen bezocht en via de site zijn er 103 foto's ingestuurd van 32 locaties. Er zijn ook nieuwe locaties in kaart gebracht en er is nieuwe informatie over bestaande locaties aangedragen. Gezien de specifieke vraag en ruime betrokkenheid die hierbij van deelnemers werd gevraagd is dit een prachtig resultaat. Bovendien zijn er via andere kanalen dan de website nog ruim 1600 foto's aangeleverd en bijzondere documenten en verhalen. Daarnaast hebben mensen nog persoonlijk voorwerpen gebracht, bijvoorbeeld van de Bescherming Bevolking. Al met al een zeer bijzondere opbrengst en vele waardevolle contacten.

Collectie toegankelijk voor publiek

Een selectie van de grote hoeveelheid beeldmateriaal is nu voor het publiek toegankelijk gemaakt in de Storymap De Koude Oorlog in Utrecht. De gehele opbrengst van de crowdsourcing wordt overgedragen aan Het Utrechts Archief en zal op termijn zichtbaar en grotendeels downloadbaar zijn in de beeldcollectie. Een belangrijke voorwaarde voor dit project was dat de verzamelde beelden door publiek te gebruiken zijn. Daarom zijn de ingebrachte beelden vrij van rechten.

Erfgoed bewaren

Tastbare herinneringen uit de Koude Oorlog periode dreigen te verdwijnen. Tegelijkertijd stijgt het besef dat ook erfgoed uit deze periode zijn eigen specifieke waarde heeft. Er is zelfs sprake van urgentie in het ophalen van verhalen uit deze periode. Er zijn nu nog ooggetuigen die persoonlijk kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. Daarom was 2019 door de provincie Utrecht uitgeroepen tot themajaar Koude Oorlog. Een jaar met vele publieksactiviteiten waarin bezoekers konden kennismaken met onzichtbare schuilplaatsen, spannende verhalen en ander cultureel erfgoed uit de periode 1945 - 1991.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11