Open keukengesprekken starten 14 december 2020

Een dialoog over het beleid en de manier waarop de provincie Utrecht haar werk doet. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten voor ogen met de zogenaamde Open keukengesprekken die ze eind dit jaar en volgend jaar meerdere keren organiseert. Elkaar fysiek ontmoeten kan even niet, dus ontmoeten we elkaar digitaal. Het eerste gesprek vindt plaats op maandag 14 december. U bent allen van harte welkom om aan de digitale tafel te schuiven.

illustratie met getekende figuren

Het eerste gesprek staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar en de Utrechtse belangen die het college bij de formatie van een kabinet voor het voetlicht wil brengen. De provincie Utrecht staat bekend met haar gezonde, groene, duurzame woonomgeving en als topregio met een innovatieve kenniseconomie en sterke economie. We nodigen u uit om uw perspectief te delen over hoe we het verhaal van Utrecht in Den Haag kunnen vertellen. 

Recept voor de toekomst

En dat is slechts het begin. In 2021 zien we onze inwoners en onze partners zoals gemeenten en bedrijven graag terug om op meerdere momenten samen in gesprek te gaan over specifieke opgaven die voor ons liggen. Na afloop van ieder gesprek bundelen we de opgedane inzichten in een steeds groeiend Recept voor de Toekomst. Dit recept biedt toekomstperspectief op onze bijzondere Utrechtse manier van samenwerken. 

Het eerste Open keukengesprek vindt plaats op 14 december 2020 van 16.00 tot 17.30 uur.