Opknapbeurt en extra plekken voor carpoolplaats Eembrugge

De carpoolplaats in Eembrugge wordt uitgebreid van 30 naar 45 parkeerplekken. Op die manier wil de provincie Utrecht het groeiende aantal carpoolers voorzien van de benodigde ruimte en het carpoolen stimuleren. Want minder auto’s op de weg zorgt voor minder files en is beter voor het milieu.

carpool verkeersbord

De werkzaamheden starten op maandag 14 februari en duren tot en met vrijdag 18 maart. In die periode is de carpoolplaats afgesloten en kunnen de carpoolers tijdelijk parkeren op de carpoolplaats Baarn. Het overige verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het opbreken van de bestaande verhardingen en parkeervakken. Daarna wordt het terrein anders ingedeeld en opnieuw ingericht met 45 parkeerplekken, waarbij er ook voorzieningen komen voor het opladen van elektrische auto’s.

Tijdelijke parkeren op carpoolplaats Baarn

In de periode 14 februari-18 maart kunnen carpoolers gebruik maken van de nabijgelegen carpoolplaats Baarn. Deze is vanaf de carpoolplaats Eembrugge te bereiken via de A1 richting Hilversum. Verlaat de A1 vervolgens bij afslag 10, ga linksaf en daarna rechtsaf op de rotonde. Aan de rechterkant bevindt zich carpoolplaats Baarn.

Netwerk van carpoolplaatsen

De carpoolplaats in Eembrugge maakt deel uit van een netwerk van carpoolplaatsen in de provincie Utrecht. In het tweede kwartaal van 2022 wordt ook de carpoolplaats in Maartensdijk opgeknapt en uitgebreid van 50 naar 75 plekken.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.