Opknapbeurt voor Nieuwe Weteringbrug in Nieuwersluis

In opdracht van de provincie Utrecht is Istimewa Elektro uit Vlissingen gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van het bedienings- en besturingssysteem van de Nieuwe Weteringbrug in Nieuwersluis.

nieuwe weteringbrug

De werkzaamheden duren nog tot 18 december en kunnen op een aantal momenten vertraging geven voor het verkeer.

Planning werkzaamheden

Op 16 november is Istimewa gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze vinden plaats in het bedienhuis en onder de brug en zorgen niet voor overlast of hinder.

De vervangingswerkzaamheden zelf starten op maandag 23 november 2020 en duren tot en met maandag 7 december 2020. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op doordeweekse dagen en zoveel mogelijk buiten de spits. Gedurende maximaal zes dagen vinden er ook ’s avonds werkzaamheden plaats. In de periode 7-18 december wordt het nieuwe systeem in bedrijf gesteld en getest.

Geen wegafsluiting, wel verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is er geen sprake van een wegafsluiting met omleidingsroute voor het verkeer. Wel zal er sprake zijn van een aantal verkeersmaatregelen:

  • Tijdens de avondwerkzaamheden tussen 23 november en 7 december kan het verkeer af en toe korte tijd worden tegengehouden. Het gaat om intervallen van maximaal 10 minuten waarbij het verkeer tussendoor kan passeren onder begeleiding van verkeersregelaars.
  • Fietsers en voetgangers kunnen altijd aan één kant van de weg passeren.
  • Bij het plaatsen van de afsluitbomen wordt gewerkt met een halve rijbaanafzetting waarbij het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden wordt geleid.
  • Tijdens het in bedrijf stellen en testen (7-18 december) zal de brug af en toe wat langer openstaan, waarbij het verkeer even wordt tegengehouden. Dit testen zal altijd buiten de spits gebeuren.
  • Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle en vrije doorgang.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 63

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11