Oproep voor nieuwe subsidieaanvragen Kansen voor West

De provincie en de gemeente Utrecht hebben samen 2,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten die bijdragen aan een groter aandeel in duurzame vormen van energieopwekking en voor projecten die zorgen voor verlaging van het energieverbruik in de bebouwde omgeving in de provincie.

Vlag Europese Unie

Dit geld is beschikbaar vanuit “Kansen voor West 2”. “Kansen voor West” is een samenwerking tussen de provincies Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland en de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De beschikbare Europese gelden vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor innovatie, koolstofarme economie en stedelijke ontwikkeling worden via Kansen voor West verdeeld.

Tijdig aanvragen

Deze subsidie is open van 20 februari 2023 tot en met 30 april 2023. Projectaanvragers die zich als eerste melden, worden als eerste behandeld.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarde is dat projecten nog in 2023 opgeleverd en betaald moeten zijn. De subsidiebijdrage door de provincie is maximaal 40 procent van de totale kosten tot een maximum van 1 miljoen euro per aanvraag. De minimale projectomvang bedraagt 2 ton.

Alle informatie over deze subsidie-openstelling is te vinden op de website van Kansen voor West.