Otters krijgen eigen oversteek bij drukke provinciale wegen

De provincie Utrecht is twee otterpassages rijker. Dankzij een houten plank die onder een drukke weg wordt aangelegd, kunnen otters zich makkelijker en vooral veiliger van de ene naar de andere plek bewegen. Sporen tonen aan dat de nieuwe passages al gebruikt worden.

otterpassage

De otterpassages liggen in Kockengen en in Lopik en zijn ontworpen om de otters veilig te laten navigeren tussen hun natuurlijke habitats en voedselbronnen. Het project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Overlevingskans

Van de totale otterpopulatie in Nederland wordt jaarlijks naar schatting maar liefst 30 procent slachtoffer van het verkeer. Dankzij de veilige doorgang wordt de overlevingskans van de otters aanzienlijk vergroot én wordt de gezondheid van het hele ecosysteem verbeterd. De officiële opening van de otterpassage werd gemarkeerd met een feestelijk moment. Hierbij rolden gedeputeerde Mirjam Sterk van provincie Utrecht en hoogheemraad Willem van der Steeg van HDSR symbolisch een rode loper voor de otters uit.

Terugkeer otter

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur & Landbouw: “Nadat de otter zo’n 40 jaar niet meer te zien was in onze provincie, zien we de populatie de laatste jaren gelukkig weer toenemen. En dat is een heel goed teken. De otter is namelijk niet alleen een verrijking voor de Utrechtse biodiversiteit. Als groot roofdier is hij ook een indicator voor de gezondheid van natte natuurgebieden; de waterkwaliteit moet goed zijn, er moeten genoeg schuilplaatsen zijn en er moet natuurlijk voldoende voedsel zijn. De terugkeer van de otter is dus een prachtig resultaat van alle inspanningen die we de afgelopen jaren samen hebben gedaan.”

Natuurvisie

De provincie Utrecht heeft in de Natuurvisie en in de (interim) Omgevingsvisie uitgesproken te willen werken aan verbindingen die de Utrechtse natuur robuust maken en de biodiversiteit verhogen. Deze nieuwe otterpassages dragen daaraan bij.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37