Overhandiging concept-begroting aan Provinciale Staten startschot voor belangrijke debatten

Bron: Provinciale Staten

Hoe reageren de politieke partijen op de concept-programmabegroting van het provinciebestuur? Die vraag staat centraal bij de overhandiging van het stuk aan Provinciale Staten. Voorzitter en Statenlid Ted Dinklo, van de Financiële Audit Commissie, ontving gisteren van financiën-gedeputeerde Robert Strijk het document uit zijn koffertje.

Robert Strijk overhandigt concept-begroting aan Ted Dinklo

De symbolische overdracht is het startschot voor de voorbereidingen van een van de belangrijkste debatten van het jaar. De concept-begroting wordt deze dagen behandeld in de commissievergaderingen. Op 9 november bepalen de fracties in Provinciale Staten uiteindelijk of het geld voor de toekomstplannen in de concept-begroting uitgegeven mag worden. 

Op de Instagram van Provinciale Staten lichten de fracties binnenkort een tipje van de sluier op over hoe zij naar het document kijken. Deze mening laat ook zien hoe een politieke partij aankijkt tegen wat de provincie het komende jaar wil gaan doen. 

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02