Planning ingebruikname SUNIJ lijn bekend

De afgelopen tijd is de projectplanning rondom de indienststelling van de SUNIJ lijn verder uitgewerkt. De nieuwste inzichten in de doorlooptijden zijn verwerkt. Op grond van de huidige inzichten is de planning om op het traject Utrecht CS - Nieuwegein Zuid uiterlijk eind januari 2021 in dienst te gaan.

Testrit nieuwe tram

De komende periode wordt gebruikt om in goed overleg dit proces waar mogelijk te verkorten. Er zijn buffers ingebouwd, hiermee bestaat de kans dat eerder in dienst gegaan kan worden. De voorwaarden hiervoor zijn dat het indienen van integrale safetycase en de externe beoordelingen hiervan geen vertraging oploopt en/of onoverkomelijke tekortkomingen worden geconstateerd. Daarnaast moeten bij het proefbedrijf (waar de exploitatie wordt gesimuleerd), geen grote (technische) risico's optreden.

Op het traject Nieuwegein - IJsselstein Zuid is nog onzeker of de feitelijke werkzaamheden met betrekking tot het verstevigen van de damwand ter hoogte van IJsselstein Zuid op tijd afgerond zijn. Gezien de onzekerheid rond de afronding van deze werkzaamheden is besloten om ons te richten op het proces omtrent de indienststellingsvergunning voor het traject Utrecht Centraal - Nieuwegein Zuid. Het doel is om zo het reizen op dit traject niet te laten vertragen door de werkzaamheden bij IJsselstein Zuid. Dit betekent dat de SUNIJ lijn gefaseerd in gebruik zal worden genomen en dat voor het traject Nieuwegein - IJsselstein Zuid langer gebruik moet worden gemaakt van tramvervangend busvervoer. De verwachting is dat de indienststelling op het traject Nieuwegein - IJsselstein Zuid waarschijnlijk in februari kan starten.

Meerkosten

De vertraging van de indienststelling leidt tot meerkosten. De meerkosten bestaan voornamelijk uit extra inzet bus, extra overbrengingsritten van trams van de Uithoflijn naar de tramremise en extra/langere personele inzet. Daarnaast wordt onder meer rekening gehouden met extra kosten voor communicatie naar reizigers. Kosten voor vergoedingen voor reizigers om het ongemak te compenseren zijn niet opgenomen. De kosten zijn sterk afhankelijk van de daadwerkelijke vertraging en worden bij een uitloop tot eind januari 2021 voor tracé Utrecht - Nieuwegein en een latere indienststelling van het traject naar IJsselstein Zuid geschat op ca. 6,3 miljoen euro.

Reizigersbelang

De provincie wil de reizigers graag compenseren voor het ongemak van de lange buitendienststelling. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een periode gratis reizen met de tram zodra deze rijdt. Vervoerder U-OV werkt hiervoor in overleg met de provincie een concreet voorstel uit. Door U-OV wordt nu verkend hoe gezorgd kan worden dat zo veel mogelijk reizigers, zeker de vaste reizigers, daadwerkelijk profiteren van de compensatieregeling. Bijzonder aandachtspunt bij het uitwerken is de huidige coronasituatie, waarin van reizigers gevraagd wordt om terughoudend te zijn met reizen. Het aanbieden van gratis reizen staat hier haaks op, omdat het een stimulerend effect kan hebben op reizen, en omdat reizigers die in die periode thuisblijven geen baat hebben bij de compensatie. Daarom zal het aanbieden van gratis reizen, of soortgelijke vormen van compensatie, plaatsvinden zodra de oproep om terughoudend te zijn met reizen vervalt.

Meer informatie

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl 030 258 91 11