Planning start exploitatie tramtraject Jaarbeursplein-Nieuwegein Zuid en IJsselstein aangepast

Gedurende de zomerperiode is hard gewerkt om het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT) volgens de aan het coronavirus aangepaste planning uit te voeren. De werkzaamheden verlopen grotendeels voorspoedig en de bestaande kwesties van baanstabiliteit en toegankelijkheid (spleetbreedte) worden voortvarend opgepakt. Toch is er naar alle verwachting uitloop bij het verkrijgen van een indienststellingsvergunning.

Testrit nieuwe tram

Die vergunning is vereist om te starten met de exploitatie. De verwachting is dat de exploitatie op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid niet op de geplande datum van 21 september 2020 kan starten, maar enkele weken later. Dit betekent dat de reizigers langer gebruik zullen moeten maken van het vervangend busvervoer. Het vooruitzicht is dat de planning van het traject Nieuwegein Centrum  – IJsselstein ook zal wijzigen, zodat reizigers vanaf 15 november 2020 hier gebruik van kunnen maken.  

Planning

Gedurende de zomerperiode is hard gewerkt om het project VRT conform aan het coronavirus aangepaste planning uit te voeren. De werkzaamheden verlopen grotendeels voorspoedig en de bestaande issues van baanstabiliteit en toegankelijkheid (spleetbreedte) worden voortvarend opgepakt. Desondanks is er naar alle verwachting uitloop bij het verkrijgen van een indienststellingsvergunning. Deze is vereist om te starten met de exploitatie.

De verwachting is dat de exploitatie op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid niet op de geplande datum van 21 september 2020 kan starten maar enkele weken later. Ook op het traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein is sprake van uitloop om het opgetreden risico van baanstabiliteit te kunnen mitigeren. De verwachting is dat de exploitatie op dit traject 15 november kan starten. Dit betekent dat de reizigers langer gebruik zullen moeten maken van het vervangend busvervoer.  

Vergunning

Voor het verkrijgen van de indienststellingsvergunning moet de provincie aantonen dat aan alle voorwaarden voor het in de openbare ruimte rijden voldaan is. Dit doet de provincie door het aanleveren van een safety case, waaruit blijkt dat aan de geldende voorwaarden is voldaan. Het afronden van de safety case door de provincie vraagt meer tijd dan gepland, waardoor de planning wijzigt. De inschatting is dat door deze vertraging de afgifte van de indienststellingsvergunning en dus de start van de exploitatie met enige weken uitgesteld moet worden. De verwachting is dat de exploitatie op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid niet op de geplande datum van 21 september 2020 kan starten, maar enkele weken later.

Traject Nieuwegein Centrum  - IJsselstein

Ook op het traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein is sprake van uitloop om het opgetreden risico van baanstabiliteit te kunnen mitigeren. De verwachting is dat de exploitatie op dit traject 15 november kan starten. De reden hiervan is de versteviging van de damwand in IJsselstein-Zuid. Omdat deze werkzaamheden vanaf de trambaan uitgevoerd moeten worden, heeft dit ook effect op de planning van de overige werkzaamheden. Dit betekent dat de reizigers langer gebruik zullen moeten maken van het vervangend busvervoer. De uitloop zal ook leiden tot meerkosten, onder andere door het langer inzetten van vervangend busvervoer. De hoogte van de meerkosten kan bepaald worden zodra bekend is hoeveel het project zal uitlopen. Binnen de begroting van het project is ruimte voor de dekking van deze meerkosten.

Vervangend vervoer

Uiteraard wordt het vervangend busvervoer verlengd, zodat de reizigers hiervan gebruik kunnen maken gedurende de uitloop en het reizigersongemak zoveel als mogelijk wordt beperkt. En binnen afzienbare tijd zal de vernieuwde tramlijn bijdragen aan een goed functionerend en toekomstbestendig tramsysteem met meer directe verbindingen zonder overstap. Dit met als doel een goede bereikbaarheid van woon- en werkgebieden met tevreden reizigers in een comfortabele tram en reizigersgroei binnen de provincie.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11